Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes brīdinājumu

Publicēts 13.03.2020

Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde brīdina Rihardu Šuļgu par piespiedu izpildes līdzekļa maiņu. Brīdinājums attiecas uz būvvaldes 02.05.2018. lēmumu (prot.Nr.31, 6.§). Būvvalde aicina izpildīt lēmumu labprātīgi līdz 15.04.2020. Ja līdz šim datumam lēmums netiks izpildīts labprātīgi, 16.04.2020. tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde, piemērojot piespiedu līdzekli – aizvietotājizpilde, ko veiks Rēzeknes novada pašvaldība. Piespiedu izpilde tiks veikta uz adresāta rēķina. Brīdinājums izdots 13.03.2020., Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja I.Aleksandroviča.

Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0