Paziņojums par dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi

Publicēts 07.10.2020

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā tiek izstrādāts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāns turpmākajiem 12 gadiem. 2020. gada 22. oktobrī plkst.13.00 Rēzeknes novada pašvaldībā (lielā zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne) un tiešsaistē (attālināti) notiks plāna uzsākšanas informatīvā sanāksme. Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, zvanot pa tālruni 27262312 vai rakstot e-pastu uz ilmars.bodnieks@gmail.com. Ar sanāksmes videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem pēc sanāksmes būs iespējams iepazīties tīmekļvietnē http://horse.rezeknesnovads.lv/.

Tikšanās laikā uzzināsiet par dabas parka, kas atrodas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, izveidošanas mērķiem, esošajām dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties plāna izstrādē. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, dabas aizsardzības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu līdz 2032. gadam!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

Dabas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Ilmārs Bodnieks (Paula Lejiņa iela 16-44, Rīga, LV-1029, tālrunis 27262312, e-pasts ilmars.bodnieks@gmail.com).

dapdaba

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0