Pasākums “Dabā dodas jebkurā vecumā” pulcē 35 seniorus

Publicēts 12.10.2016

Oktobra sākumā Jaundomes muižas Vides izglītības centrā uz Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas rīkoto pasākumu “Dabā dodas jebkurā vecumā” bija pulcējušies 35 seniori. Aktīvākie šoreiz bija Rēzeknes novada Kaunatas pagastā dzīvojošie.

Atklājot pasākumu, dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe uzteica senioru aktivitāti un vēlmi būt piederīgiem, līdzdarboties un izglītoties. “Jau pagājušajā gadā dabas izglītības centrā “Rāzna” aizsākām tradīciju Starptautiskās Senioru dienas ietvaros organizēt pasākumu. Tā mērķis ir uzrunāt vecāka gada gājuma cilvēkus, informēt viņus par dabas aizsardzības jautājumiem, dalīties pieredzē, iesaistīt izzinoši-radošās aktivitātēs, iet ļaudīs un doties dabā,” uzsvēra Regīna Indriķe.

Īsfilma par ekosistēmu pakalpojumiem rosināja sarunas par cilvēka un dabas mijiedarbību, dabas resursu patēriņu un atbildīgu rīcību. Seniori redzētā kontekstā minēja vairākus piemērus no savas dzīves pieredzes, pat izstāstot dažus folklorizējušos stāstus.

Dabas izglītības darba speciālistes Irēnas Brolišas stāstījums par īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas metodēm vedināja uz diskusiju par ieguvumiem, veicot niedru pļaušanu un upju tīrīšanu, kontrolēto meža zemsedzes dedzināšanu un krūmu izciršanu.

Jaundomes muižas Vides izglītības centra vadītāja Armanda Pudnika stāsts par ekspozīcijā aplūkojamām Ežezera dabas vērtībām un pati ekspozīcija daudziem pasākuma apmeklētājiem šķita tā vērta, lai te atgrieztos vēlreiz, bet jau kopā ar bērniem un mazbērniem.

Iestiprinājušies ar zivju zupu, seniori ar lielu aizrautību iesaistījās arī Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna” darbinieču vadītajās dabas izziņas spēlēs. Lidija Igaune no Ezerniekiem atzina, ka uzzinājusi daudz jauna, un informācijas pasniegšana šādā vienkāršā un nepiespiestā veidā viņas prāt noteikti noderētu arī skolotājiem un citiem interesentiem.

Gandarījums par piepildīto dienu un vēlme piedalīties līdzīgos sarīkojumos arī turpmāk bija galvenās tās dienas pasākuma dalībnieku atziņas.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija ir pateicīga senioriem par aktīvu iesaistīšanos un atsaucību, Jaundomes Vides izglītības centra vadītājam Armandam Pudnikam par sadarbību, saimniecēm par garšīgo zivju virumu, bet pagasta pārvalžu vadītājiem par atbalstu transporta jautājumu risināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:
Regīna Indriķe,
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja,
Mob. tel.: 29139677

P1350649 P1350652 P1350659 P1350660

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0