Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana ar zandarta mazuļiem

Publicēts 04.09.2014

Rūpējoties par vides un dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un veiksmīgu izmantošanu, šogad Kaunatas pagastā tika īstenots projekts “Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana un atražošana”. Projekta ietvaros tika papildināti zivju resursi ar zandarta mazuļiem, lai veidotu pievilcīgāku vidi gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, makšķerniekiem, jo īpaši ezera apkārtnes, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Projekts „Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana un atražošana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros un tika atbalstīts. Tika ielaisti 8 300 šī gada zandarta mazuļi.

Zandarta mazuļu iegādes kopējā summa ir 2209,46 EUR, no tiem atbalsts no Zivju fonda 1635 EUR, līdzfinansējums no biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” – 132,57 EUR, līdzfinansējums no Kaunatas pagasta pārvaldes — 441,89 EUR.

IMG_7478 (1068 x 712)IMG_7493IMG_7502IMG_7509

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0