Top Franča Trasuna 150. gadadienai veltīts uzvedums

Publicēts 21.10.2014

Šogad aprit garīdznieka, literāta, valstsvīra un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna 150. gadadiena. Notikumam par godu 30. oktobrī 18.00 Latgales vēstniecībā GORS pirmo un vienīgo izrādi piedzīvos literāri muzikālais jaunuzvedums „Francis”, kurā tiks atklātas Trasuna dzīves un darba lapaspuses.

Uzveduma “Francis” autori – režisore Māra Zaļaiskalns, dzejniece Anna Rancāne, muzikālā konsultante Ilona Rupaine. Uzvedumā piedalīsies aktieri Oskars Lustiks, Aldis Leidums, Jurģis Lipskis un Ināra Apele, deju kopas „Dziga” dejotāji, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauktais koris Andas Lipskas vadībā un citi. Literāri muzikālo uzvedumu spilgtinās Zanes Pumpures-Prāmnieces „Smilšu kino” smilšu zīmējumi.

Francis Trasuns (Fraņcs Trasuns) dzimis 1864. gada 16. oktobrī un bija ievērojams latgaliešu un latviešu kultūras un garīgais darbinieks, valstsvīrs un literāts. Visu mūžu nodarbojies ar latgaliešu valodas un kultūras aizstāvību. “Francis Trasuns ielika mūsu Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni – Latgali,” viņa bērēs teica Valsts prezidents Jānis Čakste.

„Francis Trasuns bija pirmais latgalietis, kas meklēja un atrada ceļu uz saprašanos starp divām šķirtām mūsu tautas daļām. Savā skaidrā un gaišā politiskā gaitā viņš vienmēr tuvāk nāca tautas plašai masai un viņas dvēselei; tika arī viņš demokrātiskāks un progresīvāks. Tāda gaita dota tikai retam,” rakstījis Rainis.

Lai arī Trasuna dzīves un darba devums ir nenovērtējams Latvijas valsts vēstures kontekstā, tomēr par viņa paveikto ir maz zināms ārpus Latgales reģiona. Plašāk Trasuna vārds atkal izskanējis pērn līdz ar Ingas Ābeles romāna “Klūgu mūks” iznākšanu, kur Francis Trasuns ir romāna galvenā varoņa prototips.

Francim Trasunam veltīto uzvedumu rīko “Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība”. Biļetes uz to nopērkamas Latgales vēstniecības GORS kasē un “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā.

Pirms pasākuma, plkst. 16.00 – vēl viens nozīmīgs notikums – grāmatas “Francis Trasuns. Runas” atkārtotā un papildinātā izdevuma atvēršana. Atnāciet un pārliecinieties, ka Franča Trasuna kaismīgās runas Latvijas Satversmes sapulcē un Saeimā skan tik mūsdienīgi un aktuāli arī šodien!

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0