Noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu pieņemšana

Publicēts 28.01.2015
Foto no interneta resursiem

Kā informē “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu pieņemšana, kas noritēja no 15.decembra līdz 26.janvārim.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām un nodibinājumiem, kas programmai kopā iesniedza 67 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 140 tūkstošus eiro, kas ir 6,4 reizes vairāk nekā pieejamais finansējums. Salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem, kur šādas programmas jau notikušas, tas ir visaugstākais aktivitātes rādītājs, jo līdz šim visvairāk, 58 projektus bija iesniegušas Kurzemes NVO, Zemgalē – 38, Vidzemē – 27 un Pierīgā – 26.

Vislielākais projektu atlases konkurss notiks pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā, Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 44 projekti, tiem pieprasot 93 086,63 EUR.

Teju uz pusi mazāk (23) projektus Latgales NVO iesniegušas starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā.

Latgales plānošanas reģionā ir divdesmit viena pašvaldība, projekti iesūtīti no sešpadsmit pašvaldībām, kas ir ļoti augsts rādītājs.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bijušas Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas 19 projektus par kopējo summu 45 661,69 EUR. Tai seko Krāslavas novads ar 8 projektiem, Rēzeknes novads – 6, Preiļu, Daugavpils novadi un Rēzeknes pilsēta pa 5 projektiem, Aglonas un Dagdas novadu biedrības iesniegušas pa trīs projektiem, Riebiņu, Līvānu, Viļānu, Balvu un Kārsavas novadu pa diviem projektiem un pa vienam projektam iesūtīts no Ilūkstes, Viļakas un Ludzas novadu biedrībām.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka trīsdesmit viena projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .

Konkursa rezultāti tiks izvietoti 10.februārī “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” mājaslapā www.nvoc.lv sadaļā „Konkursi”.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-34) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

DNVOAC koordinators, programmas vadītājs
Oskars Zuģickis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0