Noslēdzies vērienīgais Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstības projekts

Publicēts 04.12.2015
Foto: Madara Ļaksa

Vairāk nekā seši hektāri – tāda ir kopējā platība izglītības kvartālam Maltā, kas projekta “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros 4. decembrī noslēdzies Rēzeknes novadā. Īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu, nozīmīgi rekonstrukcijas darbi paveikti ne vien Maltā, bet vēl trijās Rēzeknes novada vidusskolās – Dricānos, Kaunatā un Nautrēnu pagasta Rogovkā, kur darbi tika pabeigti līdz 2014. gada 30. oktobrim. Šīs vietas Rēzeknes novada kartē turpmāk iezīmētas kā izglītības un uzņēmējdarbības kontaktpunkti.

Projekta “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” idejas pamatā ir Rēzeknes novada Attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu ieviešana – pieejamas un kvalitatīvas vispārējās, interešu un mūžizglītības nodrošināšana Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai pēc izglītības iegūšanas jaunieši būtu radoši un augsti kvalificēti profesionāļi ar daudzpusīgu skatījumu uz pasauli, lielu uzņēmību un vēlmi līdzdarboties.

Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstības projekta ietvaros Kaunatā rekonstruēta sporta zāles piebūve un veikta vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Nautrēnos rekonstruēta skola un skolas viesnīcas korpuss, kā arī veikts Skolas ielas remonts 0,3 km garumā, savukārt Dricānu vidusskolai rekonstruēts skolas piebūves korpuss un katlu māja. Gan finansiāli, gan apjoma ziņā vērienīgākie darbi paveikti Maltas vidusskolā. Kā pastāstīja projekta vadītāja Alīda Jasmane, rekonstruēts Maltas vidusskolas pirmais korpuss un veikta otrā korpusa vienkāršotā rekonstrukcija. “Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras ietvaros ir izbūvēta zāle skolēniem fizkultūras nodarbībām, zāle pasākumiem un skolēnu ēdināšanas bloks. Veikta arī stadiona rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi visā skolas teritorijā.” Projektā ieguldīti 11,5 milj. EUR, no kuriem 54,78% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 41,47% ir pašvaldības līdzfinansējums un 3,75% – valsts budžeta dotācija.

Gan Maltas objekta projektētājs, “SIA SAALS” dizainers Māris Krūmiņš, gan atbildīgais darbu vadītājs Valdis Čerpakovskis no būvsabiedrības “RBSSKALS” atzina, ka interesantākais un sarežģītākais no paveiktajiem darbiem ir redzams ārpusē: “Dubultā koka režģu fasāde uz esošajiem “sendvičpaneļiem ir Latvijā vēl nebijis risinājums. Turklāt koka režģiem ir neparastas krāsu maiņas, kas no katra leņķa izskatās citādāk,” pastāstīja Valdis Čerpakovskis.

Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere atklāj, ka skolai ar vairāk nekā 500 audzēkņiem par šauru bija gan līdzšinējās ēdināšanas telpas, gan sporta zāle: “Turpmāk plašajā sporta zālē, cits citam netraucējot, varēs sportot vairākas klases.” Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra teic, ka ir piepildījies sen lolots sapnis – projekta ietvaros starp skolas korpusiem izveidota pāreja, kas ļaus jebkuros laika apstākļos starp korpusiem staigāt siltumā un sausām kājām. Jaunās telpas ar nepacietību gaidīja arī skolēni. “Tagad skola un skolas teritorija ir ļoti skaista. Nevaram vien sagaidīt, kad varēsim spēlēt futbolu un volejbolu jaunajā fizkultūras zālē,” stāsta 5.b klases audzēkņi Andris un Tahirs.

Ieejot Maltas daudzfunkcionālās zāles foajē, viena flīze ir tumšāka par citām. Zem tās, visiem redzamā vietā atklāšanas pasākumā iegūla kapsula nākamajām paaudzēm. Pēc simts vai divsimts gadiem nākotnes cilvēki tur atradīs šī laika lieciniekus: Vēstījumu, Maltas vidusskolas audzēkņu vēlējumus, tikko izlaisto 2 EUR piemiņas monētu ar stārķi, USB atmiņas karti ar būvdarbu gaitu un tehniskajiem projektiem, kā arī maltēniešu darinātu prievīti un saktiņu.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs projekta noslēguma pasākumā izteica pateicību vairākiem simtiem cilvēku, kuri pielikuši savu roku lielā skolu infrastruktūras projekta īstenošanā. Īpašu pateicību saņēma visu objektu būvnieki, kā arī projekta vadītāja Alīda Jasmane un Rēzeknes novada pašvaldības būvdarbu vadītājs Jānis Volks – tieši viņi vairāk nekā gada garumā dzīvoja līdzi ikvienam ar projektu saistītam darbam vai notikumam.

Monvīds Švarcs uzsvēra, ka līdz ar skolu infrastruktūras sakārtošanu tiek īstenots būtisks Rēzeknes novada pašvaldības mērķis – izveidot mācību vidi, kas palīdzētu mainīt bērnu domāšanu un jau pamatos ielikt vēlmi, vajadzīgās zināšanas un iniciatīvu, lai jaunieši varētu kļūt par darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. “Protams, izveidotā infrastruktūra ir tikai ārējā čaula. Lai ieguldījumi attaisnotos, šī čaula jāpiepilda ar saturu, un pie tā ir jāstrādā visai sabiedrībai kopumā – gan skolotājiem, gan bērnu vecākiem, gan pašiem bērniem. Novēlu, lai jaunās un mūsdienīgās telpas iedvesmo novatoriskām idejām, nozīmīgiem eksperimentiem un jauniem atklājumiem!”

Projekta noslēguma pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras vadītājs Rinalds Muciņš. Ministru prezidente vēlēja, lai Maltas vidusskola kļūst par vietu, kur bērniem veidot gaišu, zināšanām un radošām idejām bagātu nākotni. Iesvētot rekonstruētās telpas, Ministru prezidentes vēlējumam pievienojās arī Rozentovas Romas katoļu baznīcas prāvests Rinalds Broks: “Lai Maltas vidusskola kļūst par gaismas nesēju! Lai mēs šo gaismu saņemam un tiecamies to nodot tālāk!” Ar pabeigto projektu kolēģus Maltā sveica arī Silmalas, Mākoņkalna, Ozolaines, Feimaņu un citu pagastu pārvaldnieki un skolu direktori, kā arī Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas vadītājs Aldis Ciukmacis un Rēzeknes novada pašvaldības sporta speciālists Igors Derjagins, no kuriem Maltas vidusskola dāvanā saņēma vairākas futbola bumbas un novēlējumu “Lai sporta zālē vienmēr valda rosība un sacensību gars!”

Jau Maltas daudzfunkcionālās halles atklāšanas pasākumā skolēni steidza iemēģināt milzīgo laukumu, kopīgi spēlējot florbolu, futbolu, volejbolu, kā arī vingrojot un skrienot. Maltas pagasta un apkārtnes skolēniem ir paveicies – turpmāk viņi varēs sportot trīs basketbola laukumus lielā daudzfunkcionālā zālē. Līdzīgi kā no mūsu vecākiem un vecvecākiem esam saņēmuši devumu mūsdienām, tāpat 4. decembrī atklātā rekonstruētā skola un daudzfunkcionālā zāle ir mūsu dāvana nākotnes bērniem, īpaši tuvojoties Latvijas simtgades svinībām 2018. gadā.

FOTOGALERIJA

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē sagatavotais video

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0