Noslēdzies Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts

Publicēts 16.06.2014

KPFI_logo
Tiskādu vidusskolā noslēdzies projekts “Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”. Projekta ietvaros veikta pamatu siltināšana; pirmā stāva grīdu ierīkošana un siltināšana, drenāžas izveide; logu un durvju iebūvēšana siltinājuma zonā, nepieļaujot termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšana; jumta konstrukciju siltināšana; aukstuma tiltu novēršana nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana.

Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros. Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Tiskādu vidusskolas rekonstrukciju, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.

Būvprojekta, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, autoruzraudzību un būvniecības darbus veica apvienība SIA „ALBERTA PROJEKTS”, SIA „ARCO CONSTRUCTION” un SIA „111 METRI”. Būvuzraudzības darbus veica SIA „REM PRO”.

Projekts realizēts atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 922 562,48 EUR ( 648 380,60 Ls), KPFI finansējums – 715 465,98 EUR (502 832,35 Ls).

Projekta numurs ir KPFI – 10/79.

Sīkāka informācija par projektu: tel.646 07205, Terezija.Kruste@rdc.lv

Terēzija Kruste
projekta vadītāja

Tiskādu vidusskolaTiskādu vidusskola

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0