Noslēdzies Rēzeknes novada radošo darbu konkurss 2020

Publicēts 28.05.2020

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais radošo darbu projektu konkurss, kurā šogad tika iesniegti 9 projekti. Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un nolēma finansējumu sadalīt visiem radošo darbu projektiem, kuru iecere atbilda konkursa virsmērķim — atbalstīt kultūru un mākslu, kas ir pieejama, daudzveidīga un inovatīva un veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas vērtību nozīmību, jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, kā arī veicināt iedzīvotāju radošumu un līdzdalību Latvijas un Rēzeknes novada kultūrtelpas veidošanā.

Atbalstītie projekti:

• Nautrēnu pagasta pārvaldes projekts “Sienas gleznojums “Viesture atskaņ šudiņ””. Tajā tiks veidots sienas gleznojums, uz kura attēloti A.Jurdža, P.Miglinīka un A.Kūkoja portreti un citāti. Šo cilvēku ieguldījums Latgales kultūrvēsturē ir nenovērtējams un šogad viņiem tiek atzīmētas nozīmīgas gadu jubilejas.

• Tautas muzikanta, Lūznavas kadriļu deju grupas koncertmeistara Pītera Dauguļa projekts “Tautas deju aranžējumu radīšana”. Projekta būtība – radīt četru kadriļu melodiju: Barn Dance, Toskānas kadriļa, Krusta kazaks, Ekosēze aranžējumus ar mērķi paplašināt un bagātināt kadriļu deju grupas priekšnesumus.

• Vēsmas Ušpeles projekts “Vēsmas Ušpeles mākslinieka rezidence”. Māksliniece 3 dienu laikā netraucēti radoši strādās Lūznavas muižā, radīs gleznas nākamajai personālizstādei, skices nākamajiem darbiem.

• Regitas Zeiļas projekts “Mākslas prizma: Rēzeknes novada sakrālais mantojums””. Rēzeknes novada sakrālā mantojuma popularizēšana paredzēta, izgatavojot 20 Rēzeknes novada baznīcu attēlojumus akvareļtehnikā. Noslēgumā atklāj darbu izstādi un organizē tematisku semināru, pieaicinot sakrālā mantojuma ekspertus.

• Biedrības “Mediju radošā studija” projekts “Nezināmie stāsti Rēzeknes novadā”. Radošajā darbā ir paredzētas ekspedīcijas uz trim vietām novadā – Labvāržu, Žogotu un Idzepoles muižām un tiekoties ar vēstures zinātājiem, sagatavot publikācijas par šiem objektiem.

• Ozolaines pagasta pārvaldes projekts “Simpozijs “Zīles ozolā”” , kur 7 dienu garumā Bekšu ciemā darbosies 2 mākslinieki – tēlnieki Gunārs Klaučs un Norberts Kudiņš, radot gaismas vides objektu.

• Biedrības “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” projekts “Uguns skulptūras ziemas prieku festivālam “Sniega Cilvēks”, kur turpinot šī pasākuma tradīciju, tiks izveidota grandioza ugunsskulptūru performance.

• Dricānu pagasta pārvaldes projekts “Es asu Drycani”, kurā paredzēts izveidot 13 mākslinieciskas lielformāta fotogrāfijas, kur katrā no attēliem satiktos kāda dricānieša tuvplāna portrets ar kultūrvēsturiski nozīmīgu Dricānu ainavu, arhitektūras fragmentu, simboliem.

• J.Soikāna Ludzas mākslas skolas projekts “Iesākumā bija vārds. A. Kūkojam – 80”, kurā tiek organizēts pasākumu cikls, veltīts dzejnieka, mākslinieka, kultūras darbinieka Antona Kūkoja 80-tajai dzimšanas dienai.

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā bija Rēzeknes novada izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāve Anita Ludborža, Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, mūziķis Ēriks Čudars, māksliniece Daina Salmiņa un Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas satura redaktore, literāte Anna Rancāne.

Ināra Pleikšne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0