Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts

Publicēts 07.11.2017

Noslēgusies ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības . Projekts tika uzsākts aprīlī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00.

Projekta rezultātā koncertzālei tika nomainīti apkures radiatori, nokrāsotas sienas, atjaunots griestu segums un apgaismojums, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi. Darbus veica SIA “Inteco Wood”.

Atjaunota koncertzāle ir viens no ieguldījumiem, ko veic Bērzgales pagasta pārvalde, lai palielinātu Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.

Pašlaik koncertzālē notiek sakopšanas un sagatavošanās darbi, lai Valsts svētkus Rēzeknes novada pašvaldība un bērzgalieši varētu svinēt atjaunotajās telpās.

 

Projektu vadītāja Daila Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0