Nominācijas apbalvojumam „Cilvēka izaugsmei” līdz 12. februārim

Publicēts 11.02.2015

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) izsludina balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei” otro gadu pēc kārtas, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas piešķiršanas mērķis ir vairot cilvēka izaugsmes nozīmi un rosināt sociālās atbildības iniciatīvas, atspoguļojot labās prakses piemērus.

Līdz šā gada 12.februārim tiek gaidītas nominācijas šādās kategorijās:

  1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot ilggadīgu darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas,  finanšu vai organizatoriskos resursus.
  2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības un mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu un uzlabošanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.
  3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
  4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu un mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu.

Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns”, goda diplomu un ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju 16.aprīlī ar iespēju tikties ar Ministru prezidenti un citām augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva vai speciālbalva.

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

  • Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
  • Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja.
  • Iedvesma. Paraugs citiem.
  • Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.

 Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot sevi. Iepriekšējā gada konkursa laureāti nevar tikt nominēti balvai atkārtoti.

Balvu konkursu informatīvi atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. To atbalsta arī Hamids Ladjevardi un viņa ģimene, uzņēmumi Abbvie, Microsoft un Citadele banka.

 Komentējot balvu konkursu, ASV vēstniecības pagaidu pilnvarotā lietvede Šarona Hadsone-Dīna sacīja: „Ir būtiski izteikt atzinību un godināt cilvēkus un organizācijas, kas palīdz veidot stipru un plaukstošu sabiedrību. Balva „Cilvēka izaugsmei” pievērš uzmanību šim nozīmīgajam veikumam, kas bieži vien paliek neievērots.”

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka sacīja: „Viens no saistībā ar Eiropas Savienību visbiežāk minētajiem atslēgvārdiem ir “brīvība”, un katra cilvēka paša atbildība ir izlemt, kādā nolūkā brīvība tiek izmantota. Es priecājos, ka balva “Cilvēka izaugsmei” ir kā mudinājums Eiropas Savienības sniegto brīvību un iespējas izmantot visas sabiedrības labā.”

Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) pārstāve Inta Šimanska sacīja: „Latvijas organizāciju ieguldījums cilvēka un valsts izaugsmē bagātina sabiedrību kopumā. Patiess gandarījums, ka balva Cilvēka izaugsmei pasaka – paldies, par ieguldīto darbu – kas, iespējams, dos jaunu stimulu un gandarījumu aktivitātēm nākotnē.”

ATPL prezidents Matīss Kukainis uzsvēra: „Cilvēka izaugsmei ir milzīga loma labklājīgu, vienlīdzīgu un veselīgu sabiedrību veidošanā. Lai gan Latvijā ir atgriezusies ekonomiskā izaugsme, tā atrodas nopietnu izaicinājumu priekšā, īpaši demogrāfiskās lejupslīdes un augstas ienākumu nevienlīdzības dēļ. Ar šo balvu vēlamies godināt tos cilvēkus, kas, neskatoties uz pastāvīgām grūtībām, iedvesmo citus.”

Pieteikumu balvu konkursam jāiesniedz elektroniski: info@cilvekaizaugsme.lv, aizpildot pieteikuma formu: http://site-116010.mozfiles.com/files/116010/Nominacijas_forma_2015.docx līdz 2014.gada 12.februārim. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, pamatojums, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts, kā arī vismaz viena atsauksme.

Sīkāka informācija: www.cilvekaizaugsme.lv

Vērtēšanas vadlīnijas: šeit 
Nolikums: šeit
Pieteikuma forma: http://site116010.mozfiles.com/files/116010/Nominacijas_forma_2015.docx

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0