Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds realizējis LEADER projektu “Tautas tērpu iegāde Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam”

Publicēts 12.12.2017

Īstenojot LEADER projektu Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000024, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam “Troks voi!” tika iegādāti jauni tautas tērpi.

Nautrēnu pagasta JDK “Troks voi!” tika izveidots 2012. gadā. Kolektīva izveides mērķis – dažādot laukos dzīvojošo un strādājošo jauniešu saskarsmes un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma saglabāšanu. Kolektīva pastāvēšanas laikā aktīvi koncertējam un piedalāmies dažādos pasākumos gan savā pašvaldībā, gan arī ārpus – sadančos, skatēs, novada dienās. Savai garderobei izmantojam Nautrēnu vidusskolas tērpus. Gatavojoties 2018. gada Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem, meklējām dažādas iespējas atjaunot tērpu komplektu. Risinot tautas tērpu problēmu, 2016. gadā piedalījāmies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, piesaistot 660 eiro. Realizējot šo projektu, iegādājāmies svārkus un apavus meitām.

Tautas tērpu komplekta izveidei vēl bija nepieciešams iegādāties kreklus un zeķes meitām un puišiem, bikses un zābakus puišiem, tāpēc piedalījāmies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektā, tērpu iegādei piesaistot 1940,40 eiro, kas ietver 1746,36 eiro publisko finansējumu. Paldies par atbalstu arī Rēzeknes novada domei, kas sniedza atbalstu 194,04 eiro apmērā!

JDK “Troks voi!” vadītāja Inguna Ludborža

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0