Nautrēnu pagastu apvienība tiekas ieskaņu koncertā “Ceļā iz nūvoda svātkim.”

Publicēts 14.07.2020

Ar pašdarbības kolektīvu sagatavotu koncertu “Ceļā iz nūvoda svātkim” Lendžu pagasta brīvdabas estrādē ir aizsākusies Rēzeknes novada svētku nedēļa Nautrēnu pagastu apvienībā. Katrs atsevišķi esam mazs pagasts, taču kopā spējam radīt un izdarīt daudz. Skatītājus priecēja pašdarbības kolektīvu sagatavotie priekšnesumi, enerģiskie dejotāji ar raitiem dejas soļiem, ansambļi ar skanīgām visiem zināmām un iemīļotām dziesmām arī pašu kolektīvu jaunradi. Paldies ikkatram par ieguldīto darbu, centību un svētku koncerta piepildīšanu ar savu klātbūtni un uzstāšanos!

Paldies Vērēmu vidējās paaudzes deju kolektīvam (VPDK) “Kūzuls” (vad. Vineta Āboliņa) un estrādes ansamblim “Fume” (vad. Jānis Pavlovskis), krievu dziesmu ansamblim “Ivolga” no Audriņiem (vad. Valdis Zemzars), Ilzeskalna folkloras kopai (vad. Jānis Laurs), Nautrēnu VPDK “Vasaļiņki” (vad. Ingūna Ludborža) un jauniešu rokgrupai “Vysu voi nadaudz” (vad. Ingars Gusāns), Bērzgales sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” (vad. Sigita Kuzmina), Lendžu VPDK “Ūdzeņa” (vad. Sintija Gailuma) un jauniešu vokālajam ansamblim “Medus” (vad. Alise Meļko)

Lendžu kultūras nama vadītāja Ligita Meļko 

Foto: Arvīds Gļauda

DSCF2711 DSCF2786 DSCF2809 DSCF2829 DSCF2714

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0