Nagļos realizēts projekts “Skanīgāk un košāk!”

Publicēts 02.08.2018

Realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Skanīgāk un košāk!” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000036).

Projekta īstenošanā Nagļu pagasta tautas namam ir iegādāti mūzikas instrumenti (cītars, bungas, velna bungas, bungu vāle, digitālās klavieres), ekrāns, videoprojektors un iegādāti un uzstādīti LED prožektori skatuves apgaismošanai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6971,82, no kurām publiskais finansējums ir EUR 6274,64 un Nagļu pagasta pārvaldes finansējums – EUR 697,18.

 

Projekta vadītāja Aija Orenīte

logo

DSCN2583DSCN2585

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0