Muižas dejotājiem tapusi jauna jūgendstila tērpu kolekcija

Publicēts 24.02.2020

logo rinda_jugendstila terpiLūznavas muižas kadriļu deju grupa īstenojusi projektu “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” un pabeigusi darbu pie jaunu jūgendstila tērpu kolekcijas.

Līdz ar Lūznavas muižas kadriļu deju grupas divu gadu jubileju pērnā gada oktobrī, tika uzsākta arī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstītā projekta “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” īstenošana. Projektā līdz 2020. gada martam tika paredzēta astoņu vīriešu un astoņu sieviešu jūgendstila tērpu izgatavošana. Nu projekts noslēdzies un pēc tērpu mākslinieces Ināras Apeles skicēm tautastērpu centrs “Senā klēts” izgatavojuši dejotājiem jaunus jūgendstila tērpus. Tērpu gatavošana ilgusi vairākus mēnešus – tērpu darināšanas meistari gan viesojušies pie dejotājiem Rēzeknes novadā, gan arī paši dejotāji devušies uz Rīgu, lai tērpu kolekcija taptu tāda, kāda iecerēta. Līdz šim Lūznavas muižas kadriļu dejotāji tērpus sarūpēja gan paši, gan sieviešu tērpu kolekcija papildināta ar modes zīmola “Mayra” lietošanā iedotajiem tērpiem, taču šī projekta īstenošana tagad ļauj iegūt saskaņotāku un precīzāku grupas tēlu atbilstoši jūgendstila periodam.

Tā kā Lūznavas muiža celta romantiskā jūgendstila arhitektūras stilā, Lūznavas muižas kadriļu deju grupas mērķis ir veicināt ne tikai kadriļu deju popularizēšanu, bet arī ar Lūznavas muižas vēsturi saistīto notikumu un tradīciju popularizēšanu pasākumos, muižas arhitektūras, modes, stila un vides kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ko vēl sekmīgāk īstenot ļaus arī laikmetam atbilstoša tērpu kolekcija.

Tuvākā iespēja redzēt muižas dejotājus jaunajos tērpos būs 7. martā Rēzeknes kultūras namā – deju kopas “Dziga” un draugu koncertā “Vysapleik tautys brauce”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Inga Žirgule,
Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja

vysapleik tautys brauce_koncerta afisa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0