Mežvidu lauksaimniecības – tehnoloģiju parkā notika diskusija par pasaules mēroga alternatīvas degvielas projektu

Publicēts 14.06.2019

Kārsavas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos 7. jūnijā notika diskusija par LIFE programmas projektu “Otrās paaudzes biodegvielas ražošana izmantojot mežsaimniecības (lauksaimniecības) atlikumus un sadzīves atkritumus”.

Projekts paredz attīstīt un pilnveidot esošās tehnoloģijas, lai varētu ražot otrās paaudzes biodegvielu no atlikumiem un atkritumiem, kas radušies dažādu nozaru darbības rezultātā. Atkritumu vērtība lielākoties ir maza, vai pat ir jāpiemaksā par to utilizāciju, līdz ar to jauna pieeja enerģijas ražošanā tas ļauj būtiski samazināt biodegvielas pašizmaksu. Galvenais projekta izaicinājums ir izstrādāt tehnoloģiju, ar kuras palīdzību var ražot pietiekamas tīrības gāzi tieši no atkritumiem. Tīras gāzes ieguve dot iespēju ražot ne tikai biodegvielu, bet arī vairākus citus vērtīgus blakusproduktus.

Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņu loģistika” un biedrības “Biomasas tehnoloģiju centrs” valdes loceklis, uzsvēra, ka lai paspētu projektu iesniegt termiņā, visiem partneriem ir kopīgi un intensīvi jāsadarbojas. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī tehniskiem un organizatoriskiem izaicinājumiem, un diskusijā tika meklēti risinājumi kā tos pārvarēt, lai projekts tiktu veiksmīgi īstenots. E. Romanovskis aicināja visus projekta partnerus un diskusijas dalībniekus uztvert šo projektu kā iespēju, kas ļautu Latvijai kļūt par vienu no līderiem jaunajā alternatīvās degvielas nozarē, kas pagaidām vēl ir tikai attīstības stadijā. Nākotnē, attīstību balstot uz videi draudzīgu saimniekošanu, tā būs neatņemama ekonomikas sastāvdaļa. Diskusijas dalībnieki augsti novērtēja E. Romanovska paveikto, izteica savu atbalstu projektam un novēlēja veiksmi tā realizācijā.

Pasākuma noslēgumā diskusijas dalībnieki kopā ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu apmeklēja Mežvidu lauksaimniecības – tehnoloģiju parku, iepazinās ar topošā projekta partneru prezentācijām un demonstrācijām. Īpašu interesi dalībniekos saistīja tādi projekti, kā “Atjaunojamās enerģijas ražošana ar biomasas gazifikācijas metodi”; “Ziemas siltumnīcu kompleksa efektīvas darbības principi ”; “ Kaņepju klasteris un Biomasas granulu ražošana”.

Diskusijā piedalījās LR Saeimas, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latgales plānošanas reģiona, Ludzas novada pašvaldības, Malnavas koledžas, AS “Latvijas Valsts meži”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Attīstības finanšu institūcijas “Altum”, atjaunojamās enerģijas ražošanas un rūpniecības nozaru uzņēmumu pārstāvji, lauksaimnieki un enerģētikas nozares eksperti.

Ziņu sagatavoja Boriss Varlamovs
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC)
komercdarbības konsultants

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0