Meirānu ezerā ir ielaisti zandartu mazuļi

Publicēts 22.10.2015

Oktobrī tika īstenots Zivju fonda atbalstītais Bērzgales pagasta pārvaldes projekts “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”. Projekta mērķis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai.

Projekta rezultātā oktobrī Meirānu ezerā tika ielaisti desmit tūkstoši zandartu vienvasaras mazuļi. Tie tika iepirkti SIA “Rūjas zivju audzētava”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2420.00 , tai skaitā 80% (EUR 1936.00) Zivju fonda finansējums un 20% (EUR 484.00 ) līdzfinansējums. Līdzfinansējums un ceļa izdevumi par zivju mazuļu piegādi tiks segti no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Līdzfinansējuma summa ir EUR 762.30.

 

Daila Ekimāne,
projekta vadītāja 

loggglogggg

IMG_9009 IMG_9010 IMG_9011 IMG_9012

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0