“Mana dziesma Latvijai” – Lendžos

Publicēts 28.11.2014
G. Skudras foto

26. novembrī notika trešie skolu koru sadziedāšanās un sadraudzības svētki „ Mana Dziesma Latvijai”. Piedalījās 9 kolektīvi no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un Kupišķu rajona (Lietuva). Idejas autore ir Irēna Ivanova, kas ir vairāku koru un ansambļu vadītāja, viņa vēlējās, lai koriem būtu iespēja sabraukt kopā sadziedāties un sadraudzēties. Svētkos izskanēja daudzas Latvijai veltītas dziesmas gan no skolu mācību programmas repertuāra, gan no Dziesmu un deju svētku repertuāra, gan latviešu komponistu tautā pazīstamas dziesmas .  “Karogs sarkanbaltsarkanais…”, “Es atnācu uguntiņu..”, “Kas kaitēja nedzīvot…”, “Baltais solījums”, “Mana Tēvu zeme”, “Mana dziesma” – šīs ir tikai dažas dziesmas, ko dziedāja bērni un jaunieši. Kupišķu Proģimnāzijas folkloras kolektīvs sveica visus Latvijas valsts svētkos ar dažādām lietuviešu tautas dziesmām un dejām. Protams, īpašs pārsteigums bija, kad Lietuvas kolektīvs dziedāja latviešu tautasdziesmu. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem — Irēnai Ivanovai, Marutai Čudarei, Rasmai Igaunei, Ilonai Butkānei, Ingai Katkovskai, Ivetai Kepulei, Ingai Mazurei, Daivai Paļoņienei. Paldies Lendžu Tautas nama vadītājai Ligitai Meļko, Kalnezeru Katoļu pamatskolas direktorei Kristīnei Leščinskai un skolas kolektīvam un, protams, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim.

Uz sadziedāšanos XI skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā 2015. gada 6.-12. jūlijā.

Guntars Skudra
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālists

Foto: Guntars Skudra

Mana dziesma Latvijai. Foto: Guntars Skudra Mana dziesma Latvijai. Foto: Guntars SkudraIMG_7735Mana dziesma Latvijai. Foto: Guntars SkudraMana dziesma Latvijai. Foto: Guntars Skudra

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0