Maltas pašdarbnieki gadu aizvada izbraukuma koncertā Dagdas novada Andzeļos

Publicēts 02.01.2020

28. decembrī Maltas KN pašdarbnieki tika ielūgti uz Dagdas novada Andzeļiem ar koncertu. Atsaucās senioru ansamblis “Liepas” un kapela “Malta” (vad. Normunds Štekels), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rutuļi” un līnijdeju grupa “Pieneņpūka” (vad. Ruta Mika),  kā arī Mārīte Šadurska un Jānis Šaudiņš ar humoresku “Pie daktera”. Divas raganiņas (Valentīna Miklaševiča un Elīna Prusaka), apvienojot dažādus priekšnesumus un kolektīvus,  izstāstīja stāstu  (autore Elīnas Prusaka) par to, ka diemžēl satiekamies tikai svētkos, kas ir viens īss mirklis, pirms skrienam tālāk. Par to, ka,  Jauno  gadu gaidot, mūs pārņem tāds kā nemiers, kā satraukums, jo nezinām, ko labu tas atnesīs. Par sapņiem, kas palikuši, – tie jāņem līdz, pārvēršot priekā. Par to, ka dzīve ir skaista un liela dāvana, ko ik mirkli jāķer ar baudu, jānobauda un jādalās tālāk. Kā atzina raganiņas – mūsdienās jebkura sieviete savā ziņā ir ragana, ja viņai piemīt viedums – turēt mājas sajūtu, turēt sievišķību sevī un galvenais – spēju lidot – domās un sajūtās, kopā būšanas priekā. Paldies visiem Maltas kultūras nama pašdarbniekiem par māku dalīties kopā būšanas priekā gan Maltā, gan kaimiņu pagastos un novados! Paldies ģimenēm par sapratni un atbalstu! Lai laimīgs, darbīgs un prieka pilns jaunais 2020. gads!

Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka
Foto: Artēmijs Naglis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0