Maltas pagastā iekārtots mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums

Publicēts 16.06.2014

Maltas pagastā, blakus daudzdzīvokļu mājām Kalnu ielā 3, tagad iekārtots jauns bērnu rotaļu laukums. To, Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, paveikusi biedrība „Maltys zīds”, kas darbojas Maltas pagastā. Līdz šim Kalnu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju bērniem nebija daudz iespēju brīvajā laikā izklaidēties piemērotā vidē un apstākļos, jo deviņdesmitajos gados veidotās iekārtas jau bija nedrošas un novecojušas.

Projekta realizācijas laikā, 10.- 11. jūnijā, SIA „Jūrmalas Mežaparki” uzstādīja bērnu rotaļu kompleksu ar slidkalniņu, līdzsvara šūpoles, smilšu kasti, atsperšūpoles, rotaļu mājiņu, kā arī paneļveida žogu, kas atdala rotaļu laukumu no ceļa braucamās daļas, tādā veidā uzlabojot drošību.

Ierīkojot mūsdienīgu un kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu, tika radīta vieta ne tikai dažāda vecuma bērnu rotaļām un aktīvai, veselīgai un drošai brīvā laika pavadīšanai, bet arī vieta komunikācijai starp jaunajām ģimenēm, starp bērniem un vecākiem.

Projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Maltas pagasta Kalnu ielā 3” tika realizēts ar ELFLA atbalstu – projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000008.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11366,74 EUR.
Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:
Projekta publiskais finansējums – 10230,07 EUR;
Maltas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 1136,67 EUR.

Jāpiebilst, ka projekta realizācija pozitīvi aktivizēja arī pašus Kalnu ielas iedzīvotājus, tagad tie  saviem spēkiem plāno atjaunot vecās rotaļu iekārtas.

Biedrība „Maltys zīds” pateicas Maltas pagasta pārvaldei par piešķirto līdzfinansējumu, kā arī Kalnu ielas iedzīvotājiem par veikto ieguldījumu rotaļu laukuma teritorijas sagatavošanas procesā.

Jānis Šaudiņš
biedrības „Maltys zīds” valdes priekšsēdētājs

  Rotaļu laukums Maltas pagastā                                 Rotaļu laukums Maltas pagastā                               Rotaļu laukums Maltas pagastā                              Logo_es_elfla515px-LEADER-Logo.svg_-297x300

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0