Maltas bibliotēkā – tematiskā pēcpusdiena par kukainīšiem

Publicēts 15.04.2014

Maltas 1. vidusskolas 4. klases skolēni kopā ar skolotāju Ilgu Kovalenoku viesojās Maltas bibliotēkā, tematiskajā pēcpusdienā „Kukaiņi mostas”. Visi kopā atcerējāmies, ka pavasarī ir īpašās kukaiņu mošanās un rosības dienas, kad, saulītei sildot arvien spožāk, katrā dobumā un alā rosās tikko pamodušās radībiņas. Kukaiņu un citu dzīvo radību pavasara dienu visvairāk ir martā. 17.martā tā ir Ģertrūdes diena, 21.martā Benedikta diena, 25.martā – Māras diena. Katrā no šīm dienām tiek ievēroti seni ticējumi un paradumi. 

Kādi šie ticējumi ir, vai tie arī īstenībā darbojas, jāpamēģina katram pašam. Var jau paļauties uz sen novērotām tautas gudrībām, šajās dienās nelauzt un necirst kokus, nenest neko no meža, dārzus ne sēt, ne ecēt, bet nokaisīt ar pelniem. Ir arī daudz citas interesantas lietas, piemēram, tas, ka kukaiņi ir viena no pasaulē plašāk pārstāvētajām sugām. Tos var sastapt gan upēs, ezeros, dīķos, pļavās, mežos un cilvēku mitekļos, daudzi no tiem ir arī kaitēkļi gan augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem, tomēr kukaiņiem ir svarīga nozīme dabā.

Pasākuma dalībnieki tautasdziesmu duelī skandēja vārsmas par kukaiņiem, labi zināja ticējumus, bet īpaši interesanti padevās mīklu minēšana. Daža laba mīkla bija grūti atminama, varbūt tās bija izdomājuši paši bērni?

Arī citi tematiskā pasākuma uzdevumi bija gana interesanti un skolēniem labi padevās. Jautrību izraisīja mēmais šovs „Mīklainie kukaiņi”, kurā bija jāatveido kāds no kukaiņiem darbībā. Jāpiebilst, ka pasākumu vadīja pati mārīte jeb Dieva gotiņa, sarkanā punktotā mētelītī un mazā amizantā cepurītē ar radziņiem.

Elvīra Pinka

Maltas pagasta bibliotekāre

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0