Maltas bibliotēka – novadpētniecības dārgumu krātuve

Publicēts 04.06.2014

Domāju, visi man piekritīs, ka nodarboties ar novadpētniecību ir viena jauka un interesanta lieta. Šādi apgalvot var tie, kuri pēta savu novadu, pagastu, dzimto ciemu vai arī katrs savas dzimtas vēsturi. Īpaši, ja ir savākti interesanti materiāli, veikts kāds pētījums, publikācija un tie ir bijuši pieejami plašākai sabiedrībai.

Ir gandarījums par to, ka mums, Maltas pagasta bibliotēkas darbiniekiem izdodas popularizēt novadpētniecību, būt noderīgiem pagasta izglītojošo iestāžu audzēkņiem un pārējiem mūsu pakalpojumu lietotājiem un interesentiem. Tam nevajadzētu apsīkt, jo mēdz teikt – kas nezina savas saknes, savas dzimtās vietas vēsturi, tas nevar iemācīties un zināt ko vairāk.

Novadpētniecības darbs Maltas pagasta bibliotēkā tiek veikts sen, regulāri, gadu no gada. Atbilstošu datu bāze par pagastu tiek kārtota kartotēkā, tematiskajās mapēs, pastāvīgajā izstādē. Ceram, ka ar laiku šīs datu bāzes un savāktā informācija tiks digitalizēta, līdz ar to tā paliks pieejama daudz plašākam interesentu lokam.

Kartotēkā ir saglabājušies ieraksti 20. gadsimta septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem. Tie nemaz nav novecojuši un nederīgi, bet sniedz interesantu informāciju un varbūt ir pat unikāli un atrodami tikai pie mums. Neaprakstāma sajūta ir atrast un paturēt rokā pašas rakstīto pirms vairāk nekā 20 gadiem.

Mums ir apkopots interesants pieejamo materiālu klāsts par pagasta vēsturi, atbilstoši laika periodiem, nozīmīgākajiem notikumiem, ievērības cienīgām vietām, iestādēm un personām. Tā ir savāktā informācija galvenokārt no iespieddarbiem un preses izdevumiem, jo bibliotēkā tie ir plaši pieejami.

No patstāvīgās novadpētniecības materiālu izstādes „Malta – ciemats lielceļu krustpunktā” uz mums raugās visiem labi pazīstamie cilvēki. Tie ir sabiedriskie darbinieki, Goda pilsoņi, mākslinieki, literāti, mūziķi un sportisti. Maltā dzimuši un dzīvojuši daudzi cilvēki, ar ko varam lepoties. Tāpat publikācijās un iespieddarbos varam aplūkot pagasta ievērības cienīgās vietas, atcerēties nozīmīgākos notikumus pagasta dzīvē, ieskatīties vēsturiskās ziņās. Protams, prezentējam un lepojamies ar sava Maltas pagasta simboliku: karogu un ģerboni.

Šogad projektu nedēļā kopā ar Maltas 1.vidusskolas skolēniem, skolotājas Diānas Pavlovskas un Nellijas Krasnobajas vadībā, iepazinām bibliotēkā pieejamos novadpētniecības materiālus gan par Rēzeknes novadu, gan dzimto Maltas pagastu. Jāpiebilst, ka pie mums bibliotēkā ir pieejami iespieddarbi par Latgali, gan krājumā, gan tematiskajās mapēs, kā arī daiļliteratūra latgaliešu valodā.

Priecājamies, ka skola bija izvēlējusies šādu tēmu un mūsu apkopotie materiāli bija noderīgi. Arī turpmāk ceram uz sadarbību ar pagasta izglītības iestādēm, lai visi kopā pētītu un vēl labāk iepazītu dzimto novadu un savu pagastu. Mums, kultūras darbiniekiem, kopā ar skolotājiem un skolēniem, tas ir pienākums un goda lieta.

Maltas pagasta bibliotekāre
Elvīra Pinka
Foto: Zoja Čursina un Elvīra Pinka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0