Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Salāja ezera zivju krājumu papildināšana”

Publicēts 02.11.2015

Salāja ezers atrodas Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā un ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kas ir Natura 2000 teritorija. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Salāja ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā.

Projekts „ Salāja ezera zivju krājumu papildināšana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”, ietvaros. Tika ielaisti 17 000 gabali šī gada zandarta mazuļu par kopējo summu 4760,00 EUR. Atbalsts no Zivju fonda 4188,80 EUR, savukārt projekta līdzfinansējumu nodrošināja biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība” – 285,60 EUR un Mākoņkalna pagasta pārvalde – 285,60 EUR.

Zivju mazuļus piegādāja zivjaudzētava no Igaunijas “Kalatalu Hārjanurmes”. Zivju mazuļu svēršanā un ielaišanā piedalījās Mākoņkalna pagasta pārvaldes, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji, kā arī zivju audzētavas “Kalatalu Hārjanurmes” pārstāvis.

Ināra Samuša

IMG_1088 IMG_1056 IMG_1062 IMG_1068 IMG_1076 IMG_1082

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0