Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Mākoņkalna pagasta ūdenstilpju apsaimniekošana”

Publicēts 27.08.2015

Mākoņkalna pagasta teritorija ir bagāta ar ūdenstilpēm un zivju resursiem tajās. Daļa pagasta ietilpst īpaši aizsargājamā teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kur viena no galvenajām vērtībām ir ūdenstilpes un tajās esošo dabas resursu bagātība un daudzveidība, ko nepieciešams uzraudzīt un aizsargāt. Dažos ezeros ir realizēti zivju krājumu papildināšanas projekti, tāpēc, lai sekmīgi saglabātu esošo zivju resursus, ir nepieciešams veikt kontroli, lai novērstu normatīvajiem aktiem neatbilstošu zivju ieguvi. Projekts „Mākoņkalna pagasta ūdenstilpju apsaimniekošana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, ietvaros. Tika iegādāts binoklis Canon 10×30 IS un četras automātiskās fotokameras par kopējo summu 1810,26 EUR. Atbalsts no Zivju fonda ir 1496,08 EUR, savukārt projekta līdzfinansējumu nodrošināja biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība” — 2 35,02 EUR un Mākoņkalna pagasta pārvalde — 79,16 EUR.

Mākoņkalna pagasta pārvalde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0