Mācības pašvaldībām Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” ietvaros

Publicēts 03.12.2019

Ņemot vērā ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas nozīmi darbā ar jaunatni, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) izsludina moduļu mācības pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem. Mācību gaitā dalībniekiem tiks sniegtas praktiskas iemaņas par ilgtermiņa projektu veidošanu programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Pieteikšanās pagarināta līdz 4. decembrim.

Projekta ietvaros ir plānoti 3 moduļi. Katrs modulis ietvers mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisku darbu vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar mentoru. Mācībās tiks skatītas tādas tēmas kā:

  • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas darba ar jaunatni stratēģiskā attīstībā, labā prakse projektu īstenošanā (pašvaldībās) Latvijā;
  • Komandas veidošana, iekšējo resursu apzināšana un atbalsta tīkla izveide;
  • Jauniešu iesaiste un līdzdalība. Līdzdalības līmeņi, to izpausmes veidi, nozīme un ilgtermiņa ietekme, līdzdalības mehānismi;
  • Pieejamie atbalsta instrumenti un resursi “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai (finanšu iespējas, tīklošanās, mentora konsultācijas, metodiskie materiāli, pētījumi, statistika un citi resursi);
  • Aktivitātes, metodoloģija, programmas izstrāde, partneru piesaistīšana u.c.

Papildus mācību vadītāju sniegtajam atbalstam dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās nacionāla vai starptautiska mēroga aktivitātēs/mācībās atbilstoši izstrādātā plāna un profesionālās pilnveides vajadzībām.

Projekta laikā mentori sniegs individuālu atbalstu (klātienes un neklātienes) katrai pašvaldībai, balstoties uz viņu vajadzībām un interesēm. Projektu īstenotājiem tiks dota iespēja piedalīties moduļu mācību satura veidošanā, ierosinot tēmas un ekspertu iesaisti, balstoties uz konkrētām vajadzībām.

Projektam aicinām pieteikties 3 dalībnieku komandai no 1 pašvaldības. Tie var būt jaunatnes lietu speciālisti vai citas par jaunatnes politikas plānošanu atbildīgās personas, pārstāvji no citām iestādēm (skolas, NVO, sociālais dienests), kas strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti sadarboties, lai veidotu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus. No vienas pašvaldības jāpiedalās gan par politikas veidošanu atbildīgajai personai, gan partnerim no citām iestādēm, kopā veidojot komandu.

Pieteikšanos aicinām veikt elektroniski: http://ejuz.lv/eglmoduli

Projekta gaitā notiks 3 dienu mācības (no 11. – 13. decembrim šogad) un 2 dienu mācības (no 30. – 31. janvārim 2020. gadā), kā arī 2 dienu projekta izvērtēšanas tikšanās, kas paredzēta 2020. gada decembrī.

Svarīgi, lai visi pārstāvēto pašvaldību dalībnieki tajās varētu piedalīties visās mācību dienās!

JSPA sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un mācību izdevumus. Par ceļa izdevumiem atbild dalībnieki paši. Dalībnieku skaits ierobežots.

Informācijas avots: http://jaunatne.gov.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0