Ludzā notiks praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Publicēts 05.01.2017
Karjera rekultivācijas rezultātā iestādīts mežs Rēzeknes novadā , Rāznas NP teritorijā. Foto: Regīna Indriķe

Turpinās projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” īstenošana. Projekta pasākumi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas Vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”.

Projekta atklāšanas forums notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2016. gada 25. novembrī. Tajā tika aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Turpinot projekta tematisko iniciatīvu ciklu, 2017. gada 27. janvārī Ludzā tiek rīkota praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Konferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs jautājumiem, kas ir saistīti ar dabas resursu pētniecību, lai veidotu jaunas ilgtspējīgas biznesa nišas.

Pasākumā laikā tiks definēti Latgales pašvaldību vides resursu pārraudzības, dabas aizsardzības iestāžu un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas galvenie uzdevumi, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo attīstību, vides aizsardzību un ekosistēmu attīstību nākotnē.

Uzsverot projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” nozīmīgumu, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra norāda: “Latgales kongresa simtās gadadienas atzīmēšana ietver Latvijas valstiskuma pastāvēšanai vairākus būtiskus tematiskus, jēdzieniskus un simboliskus lokus. Latvijas valsts neradās vienā dienā. Tās augšana un nobriešana turpinās 21.gadsimtā. Ilgtspējīga attīstības nepieciešamība caurvij domas par cilvēku veselību, izglītību, vidi, kultūru un līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Izprotot un noformulējot domas par Latgali, veidojas zīmes rīcībai ceļā uz Latvijas nākotni. Vairāku tematisko iniciatīvu projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir iespēja un aicinājums speciālistiem un lietpratējiem būt iesaistītiem valstiskäs norisēs un tapt sabiedrības uzklausītiem”.

Savukārt, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize atzīst: “Lai dabas vērtības saglabātu nākamajām paaudzēm, tās nepieciešams apzināt un apsaimniekot pārdomāti. Jebkuram lēmumam ir jābūt zinātniski pamatotam. Daudzas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. Rāznas Nacionālais parks, nav iedomājams bez cilvēkiem, kas tajā dzīvo, strādā un saimnieko. Ilgtspējīga dabas tūrisma, t.sk., veselības tūrisma veicināšana, ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana un popularizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – ir Dabas aizsardzības pārvaldes šī laika prioritāte. Būtisks ir vienots skatījums uz dabas aizsardzību, apsaimniekošanas pasākumiem un saimniecisko attīstību. Ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties dabas aizsardzības organizācijām, aktīviem un darbīgiem vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, izglītības un zinātnes pārstāvjiem, lai līdzsvarotu dabas aizsardzības, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, dabas resursu izmantošanas un ekonomiskās attīstības intereses”.

Praktiskajā konferencē piedalīsies: Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Aivars Bērziņš, BIOR direktors, Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks, Andris Sarnovičs, Banku Augstskolas rektors, Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās pārvaldes direktore, Aigars Puncuļs, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs un vairāki citi valstisko un nevalstisko institūciju eksperti.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:

Andra Mangale,
projekta koordinatore

20010211

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0