Lendžu pagastā tiek realizēts LEADER projekts

Publicēts 11.12.2017

2017. gada 30. jūnijā Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-11/17/106-e par projekta iesnieguma Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006 „ Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” apstiprināšanu. Projekta realizācijas termiņš ir no 2017. gada 30. jūnija līdz 2017. gada 29. decembrim. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: digitālo klavieru iegāde un tautas tērpu komplekta iegāde.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6001,48, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskais finansējums ir 90% – EUR 5401,33, pašvaldības budžeta finansējums 10% – EUR 600,15.

Projekta mērķis ir Lendžu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība ilgākā laika posmā, iegādājoties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam “Ūdzeņa” un elektriskās (digitālās) klavieres kultūras nama vokālo ansambļu vajadzībām.

Realizējot projektu, ir veikta plānoto pamatlīdzekļu iegāde. Elektriskās klavieres nonāca Lendžu kultūras nama rīcībā šī gada vasarā. Piegādātājs – “A-T Trade Music” SIA. Pašlaik klavieres tiek izmantotas pulciņu nodarbībās un pasākumos. Tautas tērpi jau ir sašūti un priecēs skatītājus Ziemassvētku pasākumā Lendžu kultūras namā. Pasūtījumu izpildīja biedrība “Ludzas amatnieks”.

 

Informāciju sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka

info@lendzi.lv, tel.64644726

logo

DSC_0365DSC_0378 DSC_0384 DSC_0385

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0