Lauku mājā „Jāņi” notika bērnu vasaras nometne „Mūzikas planēta”

Publicēts 17.08.2016

Jau otro gadu biedrība “Lauku sāta” sadarbībā ar fondu ABLV Charitable Foundation un Rēzeknes novada Sociālo dienestu rīko radošo vasaras nometni “Mūzikas planēta” Rēzeknes novada maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Nometnes norises vieta – Feimaņu pagasta Lauku māja “Jāņi”.

Nometnes laiks bērniem bija daudzveidīgi piesātināts un interesants ar iespējām piedalīties: sportiskās aktivitātēs, tās bija loka šaušana, komandu, orientēšanās, veiklības un citas spēles, kā arī ik rīta rosme (pedagogi Sandra Juste, Aivars Kaupužs, Artis Upenieks); muzikālās aktivitātēs – instrumentu spēle, latgaliešu tautas dziesmu apguve (pedagogs Jānis Mežinskis); kustību un deju aktivitātēs tika apgūtas rotaļu dejas (pedagoģe Sandra Juste), mākslinieciski radošās aktivitātēs tika zīmēti, krāsoti, līmēti un veidoti dažādi radoši darbi, izmantojot daudzveidīgus materiālus un tehnikas (pedagoģe Silvija Mežinska) un izglītojošās aktivitātēs, kurās, tiekoties ar Rēzeknes ALAAS pārstāvjiem (izpilddirektors Jurijs Petkevičs un sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule), tika iepazīti vides aizsardzības jautājumi, atkritumu šķirošanas problēmjautājumi un aktualitātes.

Padziļinot zināšanas par vides jautājumiem, nometnes laikā tika veidots informatīvs video materiāls par atkritumu šķirošanas nepieciešamību (videospeciālists Māris Justs). Nometnes laikā tika organizēts pārgājiens, ar mērķi iepazīt dabu, savvaļas augu daudzveidību un izmantošanas iespējas.

Viktorīnā “Vai pazīsti Latviju?” bērni parādīja savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem par mūsu zemi. Tāpat bērni iepazina Baltu zīmes un to skaidrojumu, kā arī Latvju rakstus (pedagogs Sandra Juste). Tika veidotas zīmes no dabas materiāliem, attēlotas krāsās radošos darbos. Nometnes programmā vakaros tika organizēti danči, vakari pie ugunskura un filmu skatīšanās. Brīvajā laikā notika galda spēļu turnīri, teātra sporta aktivitātes un latviešu tautas pasaku iestudēšana (pedagogi Sandra Juste un Ilze Mežinska). Nometnes noslēgumā tika organizēts koncerts bērnu vecākiem un viesiem, kurā bērni parādīja nedēļas veikumu.

Lai nometne norisētu veiksmīgi, tika saņemts atbalsts no daudziem uzņēmējiem. Liels paldies nometnes atbalstītājiem: beķerejai picērijai “LaPizza”, personīgi Ilonai un Andrim Filipenokiem, Rēzeknes novada Sociālā dienesta darbiniekiem un vadītājai Silvijai Strankalei, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, personīgi Gatim Lucjanovam un Renātei Reinikai-Lucjanovai, SIA “Sātys”, personīgi Jurim Vucānam, Rēzeknes gaļas kombinātam, SIA „V & M Archery”, personīgi Viktorijai Aleksejevai, Marekam Maļkevičam, Artim Rubuļņīkam, SIA „PRIMO FOOD” un personīgi Ingūnai un Aigaram Zīmeļiem, fotogrāfam Mārim Justam, Feimaņu pamatskolas sporta pedagogam Ivaram Upeniekam un personīgi Vismantam Stalidzānam.

Īpašs paldies nometnes pedagogu komandai!

Nometnes vadītājs
Jānis Mežinskis

Fotogalerija: http://alaas.lv/media/gallery/nometne%20muzikas%20planeta.pdf 

20160726_105946 20160726_112827 20160726_115709 20160726_144359 20160726_151912 IMG_5815 IMG_5862 IMG_5865 IMG_5895 IMG_5900IMG_2102 IMG_2135 IMG_2145 IMG_2190 IMG_2206 IMG_2284 IMG_2303 IMG_5815 IMG_5821 IMG_5862 IMG_5865 IMG_5875 IMG_5900

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0