Labestības koncerts atvēra sirdis

Publicēts 14.11.2014

“Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs.”
Ogs Mandino
Ir izskanējis biedrības „Eņģeļi ar mums” ceturtais labestības koncerts „Atver savu sirdi”. Liels prieks ir par to, ka ar katru gadu koncertā ierodas aizvien vairāk skatītāju. Liels prieks ir redzēt, kā nāk vecāki ar bērniem, kuri labprāt pasākuma laikā spēlējas blakus zālē ar bērniņiem, kuru dēļ arī notiek šis pasākums. Vēlamies pateikties brīnišķīgajiem koncerta vadītājiem Ilgai un Ralfam Karpoviem, jo viņu pieteiktie priekšnesumi ieskanējās vēl skanīgāk un sirsnīgāk.
Koncertu ieskandināja biedrības bērni, šī bija pirmā reize, kad mēģinājām uzstāties, tāpēc netiesājiet bargi! Vēlētos mīļu paldies pateikt, Santai Marijai un viņas mammītei Inārai, kuras ar ziediņiem sveica visus māksliniekus, kas uzstājās. Ticiet man šim bērnam nemaz tik viegli nav kāpt pa kāpnēm. Bet viņa mums ir liels malacis.
Šogad koncertam skanēt palīdzēja Puncuļu ģimene, Laicānu ģimene, Valērija Satibaltijeva, Grupa „Zaļā gaisma”, koris „Beregiņi”, Māris Leidums, Svetlana Duļka, Ainārs Lipskis, Isnaudas deju kolektīvs ”Pērle”, Aleksandrs Babinčuks, ARPC „Zeimuļs” sporta deju pulciņu dejotāji. Liels paldies jums visiem, par atsauksmi un sniegtajiem priekšnesumiem. Šogad tiešām koncerts skanēja tik skaisti un skanīgi. Lai Dievs vada jūsu dienas un palīdz jūsu darbos un iesākumos. Lai arī jums viss izdodas!
Atsevišķi paldies jāsaka “JACis” jauniešiem, metodiķei-Vija Grišinai un Jekaterinai Moisejai , kuri vienmēr mums izpalīdz! Es apbrīnoju jūs un jūsu darbu ko darāt. Kamēr skanēja koncerts, viņi nodarbināja mūsu mazos un lielos „eņģeļus”. Paldies arī jūsu vecākiem, kuri ir izaudzinājuši tik sirsnīgus un centīgus bērnus.
Šogad biedrības bērnu vajadzībām tika saziedoti 943 eiro un 10 centi, un 5 dolāri no tiem 86 eiro saziedoja frizētavas „Evika” apmeklētāji , liels paldies frizētavas vadītājai Ilonai Kveldei, kura iedrošināja apmeklētājus piedalīties šāda veida akcijā. Paldies visiem, kas kaut ar vienu centu palīdzēja. Jo tiešām, kādam šis centiņš ir ļoti svarīgs un nepieciešams. Kā arī par atklātnītēm noziedotā naudiņa dos iespēju Raivim, Renāram D., Agnesei, Santai Marijai, Laimiņai, Renāram G., Vlasijam, Denisam, vienu mēnesi apmeklēt audiologopēdu. Milzīgs paldies visiem , kas novērtē māmiņu darbu, atklātņu veidošanā.

„Pateicība atklāj dzīves pilnību. Tā pārvērš to, kas mums pieder, par pietiekamu un par vēl ko vairāk. Tā pārvērš noliegumu piekrišanā, haosu kārtībā, apjukumu skaidrībā. Tā var pārvērst maltīti dzīrēs, ēku par mājām, svešinieku par draugu. Pateicība piešķir jēgu mūsu pagātnei, sniedz mieru šodienā un rada priekšstatu par rītdienu.” (M. Bītija)   

Paldies Jums skatītāji, uz tikšanos nākamgad.

Māmiņa Samanta

 

 

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0