Kvāpānu dīķos uzsākta lokāla niedru izpļaušana

Publicēts 07.08.2014

Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos augustā sākusies biedrības „Lubāna vilnis” Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstītā projekta „Niedru pļāvēja ar aprīkojumu un dūņu sūcēja iegāde niedru izpļaušanai ūdens un vides kvalitātes uzlabošanai Gaigalavas pagasta teritorijā esošajos Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā” realizācija, kas apstiprināts pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros.

Projekta realizācijas gaitā biedrība ir iegādājusies niedru pļaujmašīnu ar agregātiem un dūņu sūcēju, lai spētu veikt lokālu niedru izpļaušanu un piekrastes seguma korekcijas gan Kvāpānu dīķos, gan Lubāna ezerā, tādējādi ierobežojot niedru agresīvo izplatību šajās ūdens tilpnēs, kas sekmēs ūdens kvalitātes uzlabošanos un vizuālo koptēlu, sekmējot tūrisma nozares, jo sevišķi tādu pakalpojumu kā makšķerēšana, laivošana, vindsērfings, supošana u.c. attīstību.

Projekta kopējā summa ir 15582,38 EUR. EZF finansējums – 14024,14 EUR, pārējais ir Gaigalavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Biedrība „Lubāna vilnis” izsaka pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai un Gaigalavas pagasta pārvaldei par ciešo sadarbību projekta realizācijā un sekmīgā norisē.

Liene Skrauča
Biedrības „Lubāna vilnis” valdes priekšsēdētāja

20140806_133125 20140806_132209

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0