Kultūra vieno gadsimtus

Publicēts 08.09.2020

Kaut arī teju vai pusgads pagāja pandēmijas vīrusa ēnā, tomēr kultūras nama darbība neapstājās. Pavasara pusē tika īstenots ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” LEADER projekts “Kultūra vieno gadsimtus”. Šī projekta ietvaros sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” tika iegādāti jauni tērpi.

Tērpu modelēšanu un izgatavošanu veica apģērbu dizainere Velga Krukovska. Katram tērpam ir izstrādāts individuāls risinājums tā, lai visi ansambļa tērpi kopā veido saskaņotu komplektu. Lai paplašinātu tērpu izmantošanas iespējas, tie ir 20.gs. sākuma modes stilizēti tērpi. Pieciem tērpiem ir pieskaņotas cepures. Tos var izmantot gan vokālais ansamblis uzstāšanās reizēs, gan, pēc nepieciešamības, ar muižu un vēsturi saistītos pasākumos gan Bērzgalē, gan izbraukumos.

Vasarā dizainere Velga noorganizēja fotosesiju, kur tērpus fotogrāfijās iemūžināja fotogrāfs Leonīds Važnais. Ansambļa dalībniecēm bija iespēja skaistajos tērpos uzstāties un dziedāt 10. jūlijā Rēzeknes novada dienu ieskaņu koncertā Lendžos.

Paldies Velgai par ļoti skaistajiem tērpiem, kurus var aplūkot fotogalerijā Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv .

Papildus tērpiem, projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums kultūras nama vajadzībām: digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4696.96 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4227.26 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 469.70 EUR.

Ziņu sagatavoja projekta vadītāja Daila Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Krasainie_logo1

Foto: Leonīds Važnais

berzg11berzg12berzg13berzg14berzg15berzg16berzg17 berzg19

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0