Konkurss jauno uzņēmēju projektiem

Publicēts 12.10.2015

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novada teritorijā un atbalstītu jauniešu biznesa ideju īstenošanu, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauno uzņēmēju projektiem 2015. gadā. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas vecumā līdz 30 gadiem, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Rēzeknes novada pagastu teritorijās.

Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz 500 līdz 2000 EUR lielu summu sava biznesa attīstībai, pretendentam līdz 2. novembrim jāiesniedz biznesa plāns, kas sastāv no pieteikuma veidlapas, projekta apraksta un budžeta tāmes. Pieteikumus var iesniegt pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601, 3. kabinets). Konkursa finansējumu var saņemt inventāra, aprīkojuma, materiālu un izejvielu iepirkšanai, kā arī pakalpojumu apmaksai, kas tieši saistīta ar projekta īstenošanu. Kopumā no Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes budžeta konkursam atvēlēti 4500 EUR.

Vairāk informācijas: jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, tel.: 64607172, e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv.

Konkursa nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0