Kaunatas vidusskolā tiek papildināts materiāli tehniskais nodrošinājums tehniskās jaunrades ideju realizēšanai

Publicēts 20.12.2017

2017. gada rudenī Rēzeknes novada izglītības pārvalde izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai skolēnu tehniskās jaunrades aktivitātēm.

Šajā mācību gadā Kaunatas vidusskola Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros ir uzsākusi jaunas interešu izglītības programmas “Elektronika”realizāciju, tāpēc iespēja saņemt finansējumu aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu sekmīgu “Elektronikas” pulciņa darbību, bija ļoti saistoša. Tika piešķirts finansējums 415 EUR apmērā. Līdz ar to skola varēja iegādāties dažādus darbam nepieciešamos materiālus: lodāmurus, elektriskos pagarinātājus, uzgriežņa atslēgu komplektus, skrūvgriežņus, multimetrus, bīdmērus, knaibles, vadus, galda lampas, šķīdinātājus, muciņu komplektus, lodēšanas alvu, skābi utt.

Projekta aktivitātēs ir iesaistījušies 4.-5. klašu skolēni. Šajā vecumā veidojas interešu pamats, uz kura balstās vēlme darboties un izvēlēties nākotnes profesiju. Pirmajās pulciņa nodarbībās skolēni mācījās iekārtot savas darbavietas, mācījās saudzīgi izturēties pret darbarīkiem, ievērot darba drošības noteikumus. Pašlaik pulciņa dalībnieki zina, kas ir elektriskā ķēde, kā tā veidojas un darbojas. Strādājot ar mūsdienīgu inventāru un materiāliem un redzot, kā parastā detaļā parādās “dzīvība” un tā sāk pārvietoties vai izstarot gaismu vai siltumu, tiek veidota skolēnu motivācija apgūt jaunas zināšanas, attīstīt viņu individuālās spējas. Varbūt tieši šāda darbošanās kādam no pulciņa apmeklētājiem būs kā atskaites punkts turpmākajai karjeras veidošanai elektronikas jomā, jo elektronika-tā ir zinātne, kas nestāv uz vietas, taču to nevar attīstīt tālāk, neapgūstot tās pamatus.

 

Juris Klismets,
Projekta koordinators Kaunatas vidusskolā

Autora foto

1 2

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0