Kaunatas SMU „Ausekļeits” pirmais starts

Publicēts 20.04.2017

Zaļajā ceturtdienā, 13.aprīlī, Rēzeknes novada foajē telpās notika vietējo amatnieku darinājumu izstāde – tirdziņš „LOBS LOBAM”, kur ar saviem darinājumiem startēja arī Kaunatas skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) „Ausekļeits” pārstāve Linda Loce no Kaunatas vidusskolas 8.a klases. Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības speciālists Guntis Klīdzējs viņu ir atbalstījis un palīdzējis spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Meitene bija atvedusi uz tirdziņu no pērlītēm gatavotās rokassprādzes, krelles, brelokus. Lai arī uztraukums pirms tirdziņa bija liels, tomēr ar saviem sasniegumiem Linda ir apmierināta, jo izdevās pārdot pusi no atvestās produkcijas un ir iegūta arī pirmā pieredze praktiskajā komercijā. Tā kā bija pircēji arī no ārzemēm, tad Lindai bija iespēja arī izmantot skolā iegūtās angļu valodas prasmes.

Analizējot darba procesu un sasniegumus, meitenei ir motivācija papildināt iemaņas SMU praktizēšanā, kā arī meklēt jaunas ierosmes radošajai darbībai. Lindas piemērs būs pamudinājums arī citiem. Lai veicas turpmākajā darbībā!

Ināra Paramonova,
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Kaunatas vidusskolā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0