Kaunatas pagasta pārvalde realizēja divus Zivju fonda projektus

Publicēts 02.07.2018

2018. gada 4. aprīlī tika noslēgts līgums starp Kaunatas pagasta pārvaldi un SIA “ Rūjas zivju audzētavu” par līdaku mazuļu piegādi projektam “ Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana” un projektam “Zivju resursu pavairošana Idzipoles un Pārtavas ezeros”19.06.2018. SIA “ Rūjas zivju audzētava” piegādāja 12000 vienvasaras līdaku mazuļus Viraudas ezeram un 12045 līdakas mazuļus Pārtavas un Idzepoles ezeriem. Ielaišanā piedalījās struktūrvienības Mākoņkalna pagasta pārvalde pārstāvji, Kaunatas pagasta pārvaldes , VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas inspektors, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārā inspektore, zivjaudzētavas pārstāvis. Projekts tika finansēts – Zivju fonds – 85% apmērā. Kaunatas pagasta pārvalde 5% un Rāznas nacionālā parka biedrība piedalījās projektā ar 10% līdzfinansējumu. Papildinot zivju resursus ar līdaku mazuļiem, tiks veicināta Viraudas, Pārtavas, Idzipoles ezeru zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zivju resursi-zvejas veikšana pašiem un ezera apmeklētāju piesaiste , kas izmanto vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, ir nozīmīgs iztikas avots.

Projektu koordinatore Marija Rukmane

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0