Kaunatā uzstādīts piemiņas akmens Otrā pasaules karā nomocītajiem ebrejiem

Publicēts 11.05.2020

Otrā pasaules kara duna norimusi jau pirms 75 gadiem, bet atbalsis jūtamas vēl aizvien, pieminot kritušos cīņā ar nacismu. Šogad Kaunatā tika uzstādīts piemiņas akmens kara laikā nomocītajiem ebrejiem, kas papildina esošo memoriālu kritušajiem karā Kaunatas vidusskolas priekšā.

Ilggadējā vēstures skolotāja un novadpētniecības darbnīcas vadītāja Staņislava Inkina, kura ļoti daudz laika ir veltījusi Kaunatas vēstures izpētei, pastāstīja, ka, sākoties karam, vācu okupācijas vara vērsās pret ebrejiem, kuru apdzīvotā vieta bija Kaunata. Viņu liktenis bija izšķirts – nošaut. Tika nošauti gandrīz visi Kaunatā dzīvojošie ebreji, nošaušanas vietas bija vairākas: pie Kaunatas krustcelēm, Parusnīkūs, pie Barku kapiem, Idzepolē. Nāvei nolemti bija visi: gan bērni, gan invalīdi, gan spēcīgie cilvēki. Ebrejs Hiršs sev kapu raka 3 reizes, bet tika nošauts citā vietā. Uz šodienu Kaunatā nav vairāk sinagogas, nav saglabājušies ebreju īpašumi, praktiski iznīcināts viss. Dzīvi palika tikai daži ebreji, kuri strādāja valsts iestādēs.

Pirms četriem gadiem Kaunatu apmeklēja Amerikā dzīvojošā Amanda Rivkina ar savu tēvu Bernardu Rivkinu, kuri izteica savu gribu par piemiņas plāksnes ar nošauto ebreju uzvārdiem uzstādīšanu. Šī mācību gada sākumā Amandas kundze uzrunāja Kaunatas vidusskolu par iespēju realizēt savu un tēva vēlmi, paplašinot piemiņas vietu. Saskaņojot piemiņas vietas paplašināšanu ar Rēzeknes novada domi, tika uzsākts šis cēlais darbs. Akmens plāksne, kas liek mums atcerēties tā laika notikumus, ir uzstādīta. Kaunatas apkaimes nošauto ebreju ģimenes ir iemūžinātas, lai nākošās paaudzes atceras un ciena vēstures traģiskās lapas.

Lai gan šodien ārkārtas situācijas dēļ skolā nav skolēnu, tai ir jākļūst par dienu, kas vieno, nevis šķeļ, jo mēs paši esam atbildīgi par savu valsti un tās nākotni.

Kaunatas vidusskolas skolotāja Regīna Katkovska

Foto Vladimirs Likovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0