Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra

Publicēts 16.07.2014
Foto no interneta resursiem

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.  Informācija ir aktuāla Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām – Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes novada Pasienas, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā, visā Krāslavas novadā un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastā (turpmāk ĀCM karantīnas teritorija). Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas teritorijā, līdz šī gada 31.jūlijam jāievieš un jānodrošina sekojoši biodrošības pasākumi:

• Cūkas jātur slēgtās novietnēs, ja nepieciešams, tās var nožogot, lai nepieļautu mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem dzīvniekiem! Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos!

• Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana, dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un insekti. Par nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu, t.sk. dezinfekcijas līdzekļu iegādi un grauzēju iznīcināšanu atbild cūku turētājs.

• Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē!

• Jānodrošina nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuve dzīvnieku turēšanas vietai. Novietnē līdz minimumam jāsamazina apmeklētāju skaits, jāveic apmeklētāju reģistrācija. Gadījumos, kad apmeklētāji tiek ielaisti, tie jānodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem.

• Pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji, bet pie iebrauktuves novietnes teritorijā – dezobarjeras!

• Jāierīko vieta slimu vai uz saslimšanu aizdomīgu dzīvnieku nodalīšanai no veselajiem dzīvniekiem.

• Jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (nobeigušos dzīvniekus, subproduktus)! Tā var būt atsevišķa telpa, konteiners, saldētava vai ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki, atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma. Vietai ir jābūt pēc iespējas tuvāk novietnes iebrauktuvei un tādai, lai pie tās nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji.

• Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jābūt tīrai! Jāseko, lai tur nesavairojas grauzēji.

• Novietnē, visiem tajā strādājošajiem, jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un higiēna: veicot cūku aprūpi jālieto aizsargapģērbi un aizsargapavi, kurus var lietot tikai dzīvnieku turēšanas vietā!

• Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem, izņemot barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas transportu.

Saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, piemājas cūku turētājiem minētie biodrošības pasākumi jānodrošina līdz 2014. gada 31. jūlijam. Ja tie netiks nodrošināti, tad līdz 2014. gada 31. augustam jāveic visu novietnē esošo cūku nokaušana. Pirms nokaušanas dzīvnieku īpašniekam jāinformē PVD inspektoru, kurš noņems asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai un veiks dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu. Pēc negatīvu laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas tiek veikta cūku pirmskaušanas apskate, pēc cūku nokaušanas pēckaušanas ekspertīze. Pēc visu cūku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks paraksta apņemšanos savā novietnē gadu neturēt cūkas un par nokautajām (Lauksaimniecības datu centrā reģistrētajām) cūkām saņems kompensāciju.

Atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem par biodrošības pasākumu ieviešanu katrā konkrētajā saimniecībā sniegs PVD speciālisti.

Kontatktinformācija:  PVD ĀCM „karstais telefons” – 20260400 katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv, jautājumus varat uzdot sadaļā „Diskusijas”.
PVD Dienvidlatgales pārvalde, Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404, tālr. 65434599, 65434699
PVD Dienvidlatgales pārvaldes filiāle Krāslavā, Latgales iela 6, Krāslava, LV-5601
PVD Ziemeļlatgales pārvalde, Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0