Kādai jābūt kopējās lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada?

Publicēts 25.04.2017

Lauksaimnieki tiek aicināti piedalīties Eiropas Komisijas izplatītajā interneta aptaujā par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizāciju un vienkāršošanu. Anketā jāsniedz vērtējums par līdzšinējo KLP darbību un priekšlikumi darbības uzlabošanai nākotnē.

Šajā aptaujā piedalās visas ES valstis. Katras valsts dalība un izteiktais viedoklis ir ļoti būtisks. Attieksmei jābūt izprotošai un atbildīgai, jo šī aptauja ir daļa no KLP izvērtējuma, ko veic Eiropas Komisija. Pēc izvērtējuma tiks sagatavoti priekšlikumi par KLP pēc 2020. gada.

Šī ir iespēja pašiem aizstāvēt savas intereses. Ar pārdomātām atbildēm mēs varam akcentēt mūsu kopējo redzējumu Latvijas lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai un finanšu piesaistei, kas nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni reģionos.

Anketā ir 34 jautājumi. Piemēram, kā labāk atbalstīt gados jauno lauksaimnieku vai citu uzņēmēju darbību, kādās jomās jāuzlabo ieguldījumi lauku apvidos. Tiek gaidīti priekšlikumi par administratīvā sloga samazināšanu. Savu viedokli var izpaust arī brīvi, nevadoties pēc konkrētiem jautājumiem.

Problēmjautājumu daudz, tāpēc aktīvi iesaistīsimies to risināšanā. Aptaujas anketa pieejama Zemkopības Ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv Tajā var piedalīties līdz šī gada 2. maijam.

Aptaujā ir doti apgalvojumi, jautājumi, par kuriem, sniedzot atbildi, jāpadomā. Lai labāk izprastu katra jautājuma būtību, atbildes nozīmīgumu, vislabāk tos pārrunāt, izanalizēt, Šādu iespēju piedāvā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju uz izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros, aicinot lauksaimniekus uz diskusiju par Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. Diskusija notiks 27. aprīlī plkst.10.00, Rēzeknē, SIA “LLKC” Rēzeknes nodaļā, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a. 

Diskusijas programma  

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0