“Jautrais sadancis” Bērzgalē izskanējis

Publicēts 13.01.2020

11. janvāra pēcpusdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās tautas deju dejotāji no Rēzeknes un Viļānu novada un Rēzeknes pilsētas.

Senie indieši ir teikuši: “Deja – tā ir dzīve”. Tik tiešām – uz kultūras nama skatuves tika izdejotas tik dažādas dzīves situācijas, gan jautrākas, gan nopietnas. Mīlestība, precinieki, kāzas, pirtī iešana, pieguļa, tirgus dienas, sābru būšanas, rūnu raksti, ziemas saulgrieži, dabas skaistums… Daudzi kolektīvi izdejoja deju kolektīvu virsvadītāja Ilmāra Dreļa veidotās dejas.

Sadancī ar savām mīļākajām dejām dižojās 17 kolektīvi: Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voi” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vasaliņki” (vad. Ingūna Ludborža), Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” (vad. Guntis Tjarvja), Kaunatas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Rasa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaunata” (vad. Alla Silova), Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Juris” (vad. Gunta Sidorova), Maltas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rutuļi” (vad. Ruta Mika), Vērēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kūzuls” (vad. Vineta Āboliņa), Dricānu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumalo” (vad. Silvija Bokta), Lendžu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Ūdzeņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ūdzeņa” (vad. Sintija Gailuma), Lūznavas pagasta senioru deju kolektīvs “Lūznava” (vad. Iveta Alika), Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kopa „Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs) un jauniešu deju kopa “Dziga” (vad Inga Žirgule), Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Austra” (vad. Lūcija Kukaine) un senioru deju kolektīvs “Kūmys” (vad. Ilmārs Dreļs).

Dejotāju ieguldītais lielais darbs izpaudās katrā priekšnesumā – deju soļi vedās raiti, saskanīgi. Azarts un degsme bija jūtami ne tikai dejas soļos bet arī dejotāju acīs, sejas izteiksmē. Dejotprieks aizrāva līdzi zālē sēdošos. Acis priecēja arī skaistie, krāsainie, daudzveidīgie tautas tērpi.

Paldies kolektīviem un viņu talantīgajiem, izturīgajiem, neatlaidīgajiem vadītājiem par ieguldīto darbu deju iestudēšanā un pasniegšanā!

Atzinības un pateicības vārdus un veiksmi turpmākajā kolektīvu darbībā dejotājiem veltīja arī Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne.

Lai laimīgs, veiksmīgs un radošs gads!

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
Foto: Maija Mikijanska

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0