Jauno vecāku un bērnu klubiņa izveide Dricānu pagasta bibliotēkā

Publicēts 29.11.2019

2019. gada septembrī Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja biedrības “Maziča” projektu „Jauno vecāku un bērnu klubiņa izveide Dricānu pagastā ” (Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000009), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības startēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis bija ierīkot spēļu un atpūtas telpas pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Jauno vecāku un bērnu klubiņš izveidots Dricānu pagasta bibliotēkas telpās.

Bibliotēkas jau sen vairs nav vietas, kur cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Dricānu pagasta bibliotēkā turpmāk būs iespēja socializēties jaunajiem vecākiem un viņu bērniem, izmantot bibliotēkā pieejamos resursus (grāmatas, internetu), zīmēt, krāsot, likt mozaīkas un puzzles, spēlēt galda spēles, lasīt žurnālus, grāmatas, skatīties izglītojošus un izklaidējošus raidījumus un DVD videoierakstus.,

Projekta īstenošanas rezultātā biedrība „Maziča” iegādājās galda, lomu spēles un spēles bērniem, kuri jaunāki par 5 gadiem. Lai ierīkotu mājīgas atpūtas telpas, tika iegādātas jaunas mēbeles – dīvāns, plaukti, galdi, krēsli, paklāji, elektropreces (TV un DVD atskaņotājs) un sēžammaisi.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 2923.79, no kurām publiskais finansējums 90% apmērā ir EUR 2631.3 un Dricānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā EUR 292.49.

Dricānu pagasta bibliotēkas vadītāja, biedrības “Maziča” valdes priekšsēdētāja aicina vecākus ar bērniem, lasītājus, bibliotēkas draugus un citus interesentus nākt ciemos un izmantot bibliotēkā pieejamos resursus!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ineta Veļičko

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo

144A28454W5A8212 144A2847

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0