Jaunas idejas un iespaidi pēc Zemgales pašvaldību apmeklējuma

Publicēts 01.11.2017

Lai iepazītos ar projektu realizāciju citos novados, 26.-27.oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki un pagastu pārstāvji devās kārtējā projektu pieredzes apmaiņas braucienā.

Brauciens aizsākās Jelgavas novadā, kur rēzeknieši apmeklēja Jelgavas novada pašvaldību un iepazinās ar realizētajiem projektiem. Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte pastāstīja par Jelgavas novadā realizētajiem projektiem. Jelgavas novads lepojas ar saviem ražotājiem, un liels darbs tiek veikts viņu atbalstam, piemēram, ar domes atbalstu strādā mājražotāju produkcijas veikaliņš “Amatnieku sēta”. Mājražotāju atbalstam 2014.gada pašvaldība izveidoja novada preču zīmi „Vietējais ražotājs – novada lepnums”. Tās mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētos ražojošos uzņēmumus, popularizēt un veicināt dažāda veida Jelgavas novadā saražotās produkcijas atpazīstamību. Preču zīmi var lietot Jelgavas novada uzņēmēji, popularizējot savus produktus Latvijā un ārpus tās robežām. Zīmes priekšrocības- palielina uzņēmēja produkcijas atpazīstamību citu preču piedāvājuma klāstā, popularizē savu produktu Latvijā un ārpus tās robežām, to var izmantot pasākumu vizuālajā noformējumā, reprezentācijas materiālos un dažādos suvenīros, preču zīme apliecina, ka ražotā vai tirgotā produkta izcelsmes vieta ir Jelgavas novads.

Tālāk ceļš veda uz Lielvircavas muižu, kur tiek realizēts ELFLA projekts “Saglabāt, lai nepazaudētu-Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”. Lielisku iespaidu radīja nākošais objekts – Apgunstes muiža, kuru saimnieki sākuši atjaunot šī gada pavasarī. Muižā tiek realizēti 5 LEADER projekti.

Otrajā dienā ceļš veda uz Bausku, kur novada pašvaldības attīstības nodaļas darbinieki stāstīja par projektos paveikto. Lai gūtu iespaidu par projektos paveikto, Rēzeknes novada pārstāvji tika aicināti uz Bauskas rātsnamu. Šobrīd Bauskas rātsnamā atrodas Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Bauskas Tūrisma informācijas centrs, kurā atrodas bezmaksas ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā”. Te var uzzināt par Rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes Zemgales hercogistē, kā arī tiek piedāvāta iespēja nosvērties un nomērīties senajās mērvienībās – pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu.

Bauskas muzeja filiālē “V. Plūdoņa muzejs” tika piedāvāts aplūkot nesen atklātos objektus- restaurēto ratnīcu un klēti. Restaurācijas projektu atbalstījusi Bauskas pašvaldība un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Tāpat tika apskatīta Mežotnes pils, bet kā pēdējais objekts bija zemnieku saimniecība “Krišjāņi”, kur apmeklētājiem tiek piedāvāti ne vien 16 siera veidi, bet arī eksotiskākas lietas kā aitas piena jogurts un saldējums.

Visi braucēji bija ļoti pateicīgi galvenajai plānotājai Ligitai Harčevskai par interesantajiem izvēlētajiem objektiem: “Galvenais kritērijs objektu izvēlē bija, lai tas ir pašvaldības projektu rezultātā sakārtots, izveidots, uzlabots objekts, vēlams- atbilstošs tūrisma nozarei.

Abgunstes muižā nav pašvaldības projektu, bet tas labs piemērs, kā aktīvi un profesionāli darbojoties, rakstot un ieviešot projektus, ir iespējams sakārtot (liekas neiespējami) lielu objektu.

Bauskā rādāmās lietas izvēlējās paši Bauskas novada pašvaldības speciālisti. Atšķirībā no Jelgavas novada un arī no mūsu novada, Bauskas novads mazāku aktivitāti izrāda darbam ar mājražotājiem un tūrisma objektu sakārtošanai, uzlabošanai.”

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga Zapāne: ”Pieredzes apmaiņas braucienā man no Jelgavas novada visvairāk atmiņā palika fascinējošā Abgunstes muiža, kur jauna ģimene nolaistu muižu diezgan ātros tempos pārvērš par pērli jeb vietu visa veida mākslas radošām darbībām. Jaukā sajūta, ko atstāja viesošanās pie Mālkalnu saimnieces, kur ģimene, lai nebrauktu prom no savas dzimtenes, atrada savu darbošanās veidu, piebiedrojoties mājražotāju pulciņam ar savu sieru un citiem produktiem, interesantie pasākumi ar skaistiem tērpiem Lielvircavas muižā.

Bauskas novadā-Bauskas Rāts nama interjers, interesantie mērāmrīki – īpaši, kā izmērīt nepieciešamā mīļuma daudzumu cilvēkam, interesantais risinājums Ebreju piemiņas vietas izveidei, sajūta apmeklējot Viļa Plūdoņa dzimtas mājas un zaķīšu pirtiņu.”

Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja Inga Drele:” Man svarīga bija piļu un muižu pieredze, to darbības modeļi, sadarbības iespējas ar pašvaldībām, sadarbība projektu kontekstā, projektu idejas. No ieraudzītā secināju, ka pie visu pušu ieinteresētības, cilvēciskās degsmes un idejām, ir iespējami lieli risinājumi, par tādām ierosmēm, kas sākotnēji liekas nesasniedzamas. Dažas dienas pēc brauciena, aiz lielās sajūsmas no redzētā, aizbraucu uz Zosnas muižu (Gaļicina vasaras muižu) apskatīties, kādā stāvoklī tā ir. Diemžēl šeit unikāls vēsturiskais mantojums stāv nevienam nevajadzīgs, brīnumainā dabas stūrīti, unikālā ciemā, kur ir 200 gadīga baznīca, vairāk kā 100 gadus vecas mājas . Gribu laist gaisā pozitīvas domas, ka tur arī reiz būs radošuma centrs, vieta, kur gūt iedvesmu.”

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska: ”Ciemojoties pie Mālkalnu saimnieces, vēlreiz pārliecinājos, ka TV šovos redzētais nesaskan ar īstenību. Šovā “Īstās latvju saimnieces” Mālkalnu Ināra bija tā šerpā Zemgaliete, bet īstenībā es sastapu ļoti mērķtiecīgu, viesmīlīgu, atvērtu un pozitīvi noskaņotu cilvēku. Apskaužama ir Abgunstes muižas un z/s “Krišjāņi” saimnieku uzņēmība.

Šādi braucieni būtu vērtīgi mūsu jauniešiem, tā ir iespēja sasmelties idejas un iedvesmoties!”

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne: ”Īpaši patika Jelgavas novada Attīstības nodaļas darba organizācija, jo pie viņiem nodarbināti 13 projektu vadītāji uz visu 13 pagastus lielo novadu. Tā ir stratēģiski pareiza un ilgtspējīga pieeja, lai nodrošinātu maksimālo finansējuma piesaisti pašvaldībai visās jomās. Viens pilnas slodzes darbinieks uz pagastu – lieliska iespēja maksimāli piesaistīt ES projektu finansējumu. Turklāt darbinieki specializējas pa jomām- kultūras, izglītības, sociālās un infrastruktūras jomu projektu vadītāji, tādējādi maksimāli lietderīgi izmantojot darbinieku pieredzi un nostiprinot kompetenci konkrētā jomā. Fascinēja arī muižu apsaimniekošanas dažādā pieredze! Pabijām 4 muižās – 2 privātajās un 2 pašvaldības. Īpaši apbūra Abgunstes muižas saimnieki, kuri ievieš vairāk kā 10 projektus un strauji veido ārēji vēl nepilnīgi atjaunoto muižu kā piesātinātas radošas rosības, mākslas un kultūras pasākumu norises vietu un senatnes elpas apdvestu naktsmītņu vietu. Savukārt Bauskas novada pašvaldība īsteno vērienīgus infrastruktūras projektus (baseina un novada nozīmes biznesa bibliotēkas izbūve) par pašvaldības budžeta un aizņēmumu līdzekļiem. Bauskas novada iedzīvotāji un tūristi var priecāties un izmantot Bauskas pilsētas apkārtnē izbūvētos izgaismotos veloceliņus. Turklāt Bauska sevi pozicionē kā festivālu pilsētu, tādēļ tūrisma sekmēšanai tiek īstenota tik nozīmīgo veloceļu izbūve, pakāpeniski veidojot veloceļu tīklu Bauskas tuvākajā apkārtnē.”

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema projektu pieredzes apmaiņas braucienus vērtē pozitīvi: ”Vienmēr ir noderīgi izzināt kā problēmas, kas ir bieži vien līdzīgas, tiek risinātas citās pašvaldībās, kā tiek plānoti cilvēku un finanšu resursi un kādas metodes ir atrastas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, lai apsaimniekotu kultūrvēstures objektus, lai veidotu kvalitatīvāku un atraktīvāku tūrisma piedāvājumu. Noderīgi bija paciemoties arī pie maziem mājražotājiem, noskatīties, kā tiek prezentēta prece, kādas mārketinga koncepcijas tika izvēlētas, ņemot vērā nelielu pieejamo budžetu.

Jelgavas novads ir lieliska pieredzes apmaiņas bāze abu novadu administratīvās līdzības dēļ- novads ar lielu pagastu skaitu, ar pilsētu novada vidū, kas ir cita pašvaldība, līdz ar to budžeta sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentos iestrādātiem virzieniem ir komplicēts process. Gan Bauskas, gan Jelgavas novadi ir izstrādājuši savas pieejas kultūrvēstures mantojuma apsaimniekošanā un attīstībā. Secinājums pēc nesen vēl degradētā objekta- Abgunstes muižas ir tāds, ka bieži vien nav nepieciešams objektu sagatavot līdz ideālajam stāvoklim, lai tas būtu pilnvērtīgs tūrisma objekts. Ir svarīgi pievērst uzmanību stāstiem, kas var uzburt atmosfēru un likt cilvēkiem ne tikai nepamanīt nepilnības, bet arī pārvērš šīs nepilnības par objekta priekšrocību. Pēc Zemgales pašvaldību apmeklējuma ir radušās vairākas idejas arī pagastu speciālistiem, kas ikdienā nodarbojas ar attīstības jautājumiem visdažādākajās sfērās.”

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistes p.i. Diāna Selecka

Autores foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0