Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā tiek veikti energoefektivitātes pasākumi

Publicēts 15.02.2019

Rēzeknes novada pašvaldība turpina Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolas energoefektivitātes pasākumus. Tiek plānota apkures katla nomaiņa, mācību iestādei iegādājoties granulu apkures katlu. Līdz ar to tiks paaugstināts siltumapmaiņas lietderības koeficients, kurināmā sadegšanas lietderības koeficients, bet skolēniem un pedagogiem būs omulīgākas un siltākas mācību telpas.

Projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi” mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes uzlabošanu pamatskolas ēkā. Galvenās projekta darbības ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas būvdarbu veikšana, veco logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 295 745,94 kilovatstundas gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 106,09 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas. Būvdarbu kopējā summa sastāda 201681,22 eiro bez PVN. Projektu atbalsta ES ERAF projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”.

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0