Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā ir uzstādīts energoefektīvs katls

Publicēts 29.05.2019

Dabas resursu lietpratīga izmantošana ir arī siltumenerģijas patēriņa samazināšana un efektīva apkures sistēma. Pateicoties īstenotajam projektam, Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola ir pieņēmusi ekspluatācijā jauno granulu apkures katlu. Līdz ar to tiks paaugstināts siltumapmaiņas lietderības koeficients, kurināmā sadegšanas lietderības koeficients, bet skolniekiem un pedagogiem būs omulīgākas un siltākas mācību telpas.

Projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi” mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes uzlabošanu pamatskolas ēkā. Galvenās projekta darbības ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas būvdarbu veikšana, veco logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 295 745,94 kilovatstundas gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 106,09 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas. Būvdarbu kopējā summa sastāda 201681,22 eiro bez PVN. Projektu atbalsta ES ERAF projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”.

skolakatls1 katls2

 

 

 

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0