Izsludināta Latgales NVO projektu atbalsta programma

Publicēts 10.08.2015

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 4. augustā ir izsludinājis “Latgales NVO projektu programmu 2015″, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR): 

- informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;

- organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;

- organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR):  

- savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR):

- veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;

- sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir Organizācija, kuru vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2015.gada 3.septembris.  

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Lai informētu Latgales NVO pārstāvjus par izsludināto “Latgales NVO projektu programmu 2015”, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Latgalē rīkos seminārus:

11. augustā plkst.: 11:00 Ludzas novada domē (Raiņa iela 16, 3.st.zālē);

12. augustā plkst.: 11:00 Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava);

13. augustā plkst.: 11:00 Daugavpils novada kultūras centrā (Dobeles ielā 30, Daugavpils);

18. augustā plkst.: 11:00 Preiļu NVO centrā (Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3.st.);

19. augustā plkst.: 14:00 Rēzeknes pilsētas domes sēžu zālē;

20. augustā plkst.: 11:00 Balvu novada domē (3.st.zālē).

Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv , tālr.: 26565858.

Konkursa nolikums 

km

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0