Īstenots projekts „Vides stāvokļa uzlabošana Kaunatas pagasta teritorijā”

Publicēts 05.10.2016

2016. gadā Kaunatas pagastā tika īstenots projekts „Vides stāvokļa uzlabošana Kaunatas pagasta teritorijā”. Tā kopējās izmaksas sastāda 7331 eiro. Projekta laikā tika uzstādīti trīs pontoni un ielaistas zivis pagasta dīķī, kā arī aprīkots atpūtas komplekss uz ūdens Rāznas ezerā, sniedzot iespēju atpūsties ezera krastā, kā arī piesaistot tūristus šim objektam un paaugstinot tā atpazīstamību.

Pontonus dīķim izgatavoja SIA Felicianovas rūpnīca „Polimērs”. Tos iespējams izmantot iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanas aktivitātēs: makšķerēt, sauļoties, smelt ūdeni, sēdēt uz pontoniem, vērot vai barot pīļu ģimenes. Tādējādi dīķis ir kļuvis par Kaunatas ģimeņu atpūtas vietu, jo var gan atpūsties, gan izglītot bērnus par dabu un iemācīt saudzējošu attieksmi pret apkārtni. Projekta ietvaros dīķa stāvokļa uzlabošanai, kā arī makšķerēšanai tika ielaistas zivis – baltais amūrs un platpieris. Baltais amūrs pārtiek galvenokārt no augstākajiem ūdensaugiem – niedru, meldru jaunajiem dzinumiem. Platpieris dīķī barojas ar dažādiem mikroskopiskiem ūdensaugiem, kas paaugstina dīķa produktivitāti, attīrot to no aizaugšanas. Zivis atveda un ielaida dīķī SIA SQUAMA no Jelgavas. Makšķerēšana kā viens no aktīvās atpūtas veidiem rosina iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Pie tam arī vizuālais noformējums un kārtība dīķa apkārtnē ļauj pagasta iedzīvotājiem justies lepniem par savu pagastu un rosina turpināt apkārtējās vides labiekārtošanu un uzturēšanu, jo tas rada iespējas visiem sanākt kopīgos pasākumos un vienoties dziesmā un dejā. Tā, piemēram, 3. jūnijā skatuves atklāšanas koncertā pie dīķa piedalījās ne tikai vietējie deju kolektīvi, bet arī ciemiņi no Ludzas novada un Dubuļiem. Savukārt 18. septembrī pie dīķa notika Guntara Skudras autorkoncerts.

Projekta ietvaros tika aprīkots arī atpūtas komplekss uz ūdens – pontoni Rāznas ezerā Vilkakrogā. Pontoni kalpos gan kā atpūtas platforma uz ūdens, gan kā pārejas elements nokļūšanai pie ūdens vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Tā kā pastāvīgi ligzdojošie gulbji ir pieraduši pie cilvēku uzmanības, tad sakoptais objekts ļauj uzskatāmāk iepazīt šos cēlos putnus. Ģērbtuve un atkritumu urnas pie galdiņiem audzina cilvēkus rūpīgāk izturēties pret apkārtni un to nepiesārņot. kaut arī darbības laiks vēl nav liels, objekts ir piesaistījis daudzus atpūtniekus.

 

Sagatavoja: projektu koordinatore Marija Rukmane

ezers (1000 x 666)

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0