Īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”

Publicēts 09.11.2017

Lai Vērēmu pamatskolā arī turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu vokāli – instrumentālajai grupai „Dūmi” jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, Biedrība „Vienota Ģimene” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Vērēmu pagasta pārvaldes atbalstu ir īstenojusi projektu „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR: 10% jeb EUR 500,00 – piešķirtais finansējums no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta, 90% jeb EUR 4500,00 – publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Par piešķirto finansējumu no SIA VALDARIO tika iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi skandām un mikrofoniem, skandu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts), tādējādi sasniedzot projekta mērķi: Vokāli – instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Projekta realizācijas rezultātā Vērēmu, Bērzgales, Lendžu, Ilzeskalna pagastu bērnos-jauniešos, kuri mācās Vērēmu pamatskolā, ir veicināts dziedāt un instrumentu spēles apgūšanas prieks, tādējādi dažādojot Vērēmu pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot iespējami pievilcīgu sociālo vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējas, vokāli-instrumentālā grupā „Dūmi” apgūtā popularizēšanu ne tikai skolas, pagasta, bet arī novada un republikas mērogā.

Pirmie pasākumi, kurā vokāli – instrumentālā grupa „Dūmi” publiskos apgūto ar jauno mūzikas un skaņas aparatūru, būs 2017. gada 17. novembrī Vērēmu pamatskolas konkurss „Mans talants Latvijai” un 2017. gada 21. decembrī Vērēmu pamatskolas Ziemassvētku koncerts.

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā Vērēmu pagasta pārvaldei, Vērēmu pamatskolas direktorei Jevģēnijai Paurai un vokāli – instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājam Jānim Pavlovskim.

 logo111

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0