Īstenots projekts “Ar mīlestību Latvijai!” Feimaņu pamatskolā

Publicēts 27.11.2017

16.novembrī Feimaņu pamatskolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums, kas tika realizēts ar Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu konkursa piešķirto finansējumu. Feimaņu pamatskolas projekta “Ar mīlestību Latvijai!” mērķis bija sniegt iespēju ikvienam Feimaņu pamatskolas izglītojamajam, viņu vecākiem un Feimaņu pagasta iedzīvotājiem skolotāju vadībā iesaistīties kultūras un mākslas jaunrades procesā, lai stiprinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai.

Lai pasākumu realizētu, laika periodā no 01.10.-16.11.2017. notika šādas aktivitātes:

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti baltu un karmīnsarkanu ziedu tamborēšanā, lai izveidotu trīs labo domu villaines Latvijai un ar villainēm izrotātu skolas parka kokus.

- Biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājs Aleksandrs Lubāns aicināja Feimaņu pamatskolas izglītojamos izzināt seno latgaļu dzīvesveidu, amatus un prasmes, kā arī piedalīties tematiskās viduslaiku aktivitātēs (13.11.2017.).

- Pasākuma dalībnieki ar notamborētajām villainēm izrotāja trīs skolas parka kokus.

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji kopā ar folkloras draugu kopu “Vīteri” iesaistījās aktivitātēs skolas organizētajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgajā pasākumā “Ar mīlestību Latvijai!”.

- Baltā galdauta klāšana (cienasts visiem pasākuma dalībniekiem).

Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par mīļu kopā būšanu, Rēzeknes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājam Aleksandram Lubānam par atraktīvo stāstījumu, folkloras draugu kopai “Vīteri” (vadītāja Sandra Stare) par iespēju izdejot latviešu tautas dančus. Īpašs paldies izglītojamo māmiņām, kuras tamborēja motīvus labo domu villainēm ar savu mīlestību, sirds siltumu un prieku.

Projekta “Ar mīlestību Latvijai!” koordinatores Iveta Alika un Aina Drikšņa

Capture IMG_7837  IMG_7905 IMG_7907 IMG-20171121-WA0004 IMG-20171121-WA0006

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0