Īstenots Gaigalavas jauniešu iniciatīvu projekts „Lauzīsim barjeras!”!

Publicēts 19.08.2015

30.-31. jūlijā pie Lubāna ezera, Ūdenstūrisma centrā (ŪTC) „Bāka”, norisinājās Gaigalavas jauniešu centra (JC) „Enjoy” aktīvistu īstenotais Jaunatnes iniciatīvu projekts „Lauzīsim barjeras!”, kurā piedalījās ne tikai pašmāju organizatori, bet arī jaunieši no Strūžāniem, Ilzeskalna, Ozolaines, Čornajas un Dricāniem, kopumā 28 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Projekta pirmā diena aizritēja iepazīšanās un sadraudzību veicinošu spēļu (izmantojot gan rotaļspēļu, gan ŪTC „Bāka” pieejamā āra sporta inventāra elementus), kā arī radoši aktīva darba gaisotnē, jo jauniešiem bija ne tikai jāizklaidējas, bet arī jāmēģina „salauzt sevī barjeras”,  jāapmainās ar uzskatiem un pieredzi. Tas tika paveikts, piedaloties aktuālu problēmsituāciju diskusijās (piemēram, „Kā iesaistīt jauniešus pasākumu apmeklēšanā?”, „Kam būtu jābūt jauniešu centrā, lai jaunieši tur pavadītu savu brīvo laiku?”, „Mūsdienās jauniešiem ir dots daudz iespēju, bet viņi neprot tās izmantot…”, „Kā rosināt jauniešu savstarpējo komunikāciju?”), nonākot pie secinājumiem, ka jāierobežo interneta izmantojums gan datoros, gan telefonos, un jāmeklē līderi jauniešu vidū, ar kuriem varētu dibināt sadraudzības kontaktus un realizēt pozitīvas pārmaiņas. Veidojot kolāžprezentācijas par savu pārstāvēto Jauniešu centru vai pagastu, katrs jaunietis no cita skatupunkta varēja iepazīt viņam apkārt esošos tālos un ne tik tālos kaimiņus. Diena noslēdzās ar orientēšanās sacensībām, iepazīstot ŪTC „Bāka” apkaimi, un atraktīvu deju-spēļu vakaru.

Projekta otrā diena bija atvēlēta jau iedibināto kontaktu nostiprināšanai, nesteidzīgi mierīgai savstarpējai komunikācijai pašu izvēlētos formātos, kopīgai gardās zivju zupas vārīšanai, kā arī pārdomām un kopsavilkumam par šo projektu. Jaunieši atzina to, ka projekts ir izdevies, ka jārīko uz priekšdienām vēl šādi pasākumi un katrs ir „salauzis kādu barjeru” – atvēries klātienes komunikācijai, pārvarējis nedrošību, biklumu, kūtrumu uzstājoties publikas priekšā, iemanījies pārliecinošāk formulēt un izteikt savas domas, mainījis spriedumus par latviešiem un krievvalodīgajiem, iepraktizējies darbam komandā un pāros, kur katram ir savi pienākumi, „izkāpis” ārpus savas komforta zonas.

Liels paldies Rēzeknes novada Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam, ŪTC „Bāka” administrācijai un Z/S „Krēsle” par sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu šī projekta realizācijā.

Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” kolektīvs

Lauzisim_Barjeras_spelites Lauzisim_Barjeras_darbinu_prezentacijas Lauzisim_Barjeras_grupu_darbs Lauzisim_Barjeras_kolazu_veidosana Lauzisim_Barjeras_speles

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0