Ismeru – Žogotu ezerā pavairoti zivju resursi

Publicēts 25.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” īstenojusi projektu „Zivju resursu pavairošana Ismeru – Žogotu ezerā”. Projekta mērķis – palielināt zivju resursus Ismeru – Žogotu ezerā.

Čornajas pagasts ir piektais lielākais no Rēzeknes novada pagastiem. Pagastā atrodas 14 ezeri, viens no lielākajiem ir Ismeru – Žogotu ezers (147 ha). Projekta īstenošanas laikā Ismeru –Žogotu ezerā ielaisti 14600 zandartu mazuļi, kas sekmē Ismeru – Žogotu ezerā mītošo dabas vērtību (t.i. zivju) saglabāšanu un to lietderīgu apsaimniekošanu.

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes projekta īstenošanas rezultātā tiešie ieguvēji būs visi Čornajas pagasta 1195 iedzīvotāji, tostarp, zvejnieki, kuri iegādājušies atļaujas makšķerēt, vietējie uzņēmēji, kuri sniedz tūrisma un atpūtas pakalpojumus. Netiešie ieguvēji – gan visi Rēzeknes novada 27500 iedzīvotāji, gan tūristi un atpūtnieki, kuri izmantos piedāvāto iespēju apskatīt un atpūsties pie Ismeru – Žogotu ezera.

Lai pastiprinātu zvejas kontroli un apkarotu iespējamo malu zvejniecību Ismeru – Žogotu ezerā zivju krājumu aizsardzībā paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus, kuri ieinteresēti zivju krājumu saglabāšanā un pavairošanā.

Projekta kopējās izmaksas 3942,00 EUR, no tiem Latvijas zivju fonda finansējums sastāda 3542,00 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” finansējums – 200,00 EUR, cits finansējums – 200,00 EUR.

Detalizētāku informāciju par projektu var saņemt pie Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītāja Oļega Kvitkovska, tel. 26136507.

Jūlija Greivule

foto2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0