Informatīvs seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

Publicēts 27.09.2017

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2017. gada 5. oktobrī plkst. 14.00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) organizē informatīvu semināru par LEADER projektu konkursa 4. kārtu.

Pieteikšanās semināram līdz 4. oktobrim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.

Darba kārtība ŠEIT

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana no 25.09.2017.līdz 25.10.2017. – SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

Ineta Elksne, Rēzeknes rajona kopienu partnerība
SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja
Tālr.:+371 26363497, E-pasts:info@rezeknespartneriba.lv
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0